Bundesligový tým FC Schalke 04 nám byl inspirací v cvičeních Odpoutání se od soupeře při rozcvičení nebo Překřížené přihrávky a narážečky. Do tréninku před utkáním je vhodné zařadit cvičení Předzápasová kombinace a střelba FC Schalke 04, které u hráčů buduje jistotu v zakončení.

Cvičení určené pro předzápasový trénink s názvem Zakončení s přihrávkou na třetího zařazuje do svého tréninku bundesligový FC Schalke 04, cílem je jednoduchá kombinace založená na výměně místa a zakončení z prostoru pokutového území.   


Tipy na cvičení se zaměřením na zakončení středem:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik jednoduché kombinace, spolupráce trojice hráčů před pokutovým územím, výměny místa a vytvoření prostoru pro přihrávku do pokutového území, odkud jeden z trojice hráčů útočnou akci zakončuje. Po zakončujících hráčích požadujeme efektivitu v zakončení, po hráčích kteří střeleckou pozici připravují pak komunikaci, správné načasování přihrávek a komunikaci během útočné akce. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- před pokutovým územím jsou postaveny tři tréninkové figuríny:
(a) levá a pravá figurína jsou na průsečíku hrany pokutového území a kruhové výseče
(b) prostřední tréninková figurína je v ose hřiště, na obvodu kruhové výseče
- v prostoru před pokutovým územím jsou vyznačeny tři výchozí pozice:
(a) pozice rozehrávajícího hráče (A) v ose hrací plochy, 40 metrů od branky
(b) pozicí hráče zahrávajícího finální přihrávku (B), 25 metrů od branky, vpravo mimo osu
(b) pozicí hráče zakončujícího hráče (C), 32 metrů od branky, vlevo mimo osu
- cvičení je určeno pro:
(a) 7 hráčů do pole
(b) 1-2 brankáře
- na pozici rozehrávajících hráčů (A) jsou tři hráči
- na pozici přihrávajících hráčů (B) jsou dva hráči
- na pozici zakončujících hráčů (C) jsou dva hráči
- brankář chytá v brance
- rozehrávající hráči mají k dispozici dostatek míčů 

 


Popis průpravného cvičení: 

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč přijme a navádí ho směrem k brance
- tak aby hráč (B) mohl přihrát zleva doprava za středovou tréninkovou figurínou
- v okamžiku, kdy hráč (B) navádí míč, tak se rozbíhá hráč (C)
- hráč (C) oběhne tandemem hráče (B) s míčem
- hráč (C) nabíhá do prostoru mezi střední a pravou figurínu
- hráč (B) ve správný okamžik přihrává na rozběhnutého hráče (C)
- hráč (C) prvním dotekem zakončuje   
- hráč (B) se po finální přihrávce přesouvá na pozici hráče (C)
- hráč (C) po zakončení přebíhá mezi rozehrávající hráče
- cvičení se opakuje od hráče na pozici hráče (A)

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) výchozí postavení hráčů (menší/větší hloubka)
(b) postavení a rozmístění tréninkových figurín
(c) šířku postavení krajních hráčů (širší/užší hloubka)
- přihrávka od hráče (A) jde na hráče (B) vzduchem nebo je polovysoká
- zakončení nemusí hráči provádět prvním dotekem, ale po navedení do pokutového území
- cvičení zahajuje výhozem/výkopem  brankář (druhý brankář)
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 3x tréninková figurína
- 3x kužel
- 10x míč
- případně rozlišovací trika

 

 TIP REDAKCE