Image Úterní článek trenéra Jakuba Havránka má podobné zaměření jako tři díly [1] [2] [3] seriálu Přihrávky v kosočtverci s narážeči a volně navazuje na seriál Jiřího Formánka s názvem Výměna místa v kosočtverci, který měl čtyři [1] [2] [3] [4] díly.

Cvičení Přeběhy ve čtverci s kombinací, které bude mít ještě své dvě pokračování je zaměřeno na správný výběr místa po kterém následuje přijmutí míče, přihrávání a vedení míče. Neméně důležitá je dobrá orientace v prostoru, protože se hráči nepohybují při cvičení za míčem, tak jak tomu bývá obvykle.

Cvičení můžeme v případě vysoké intenzity zařadit do hlavní části tréninkové jednotky nebo jako formu zapracování do průpravné části tréninkové jednotky. Cvičení by měli zvládnout hráči žákovských kategorií.


Cíl průpravného cvičení:

Cílem dnešního cvičení je zdokonalování herních činností jednotlivce jako je náběh, přihrávání, vedení míče. Dále rozvíjíme orientaci v čase, ale především prostoru, protože cvičení je situováno tak, že některé přeběhy hráčů nejsou tzv. za míčem, ale hráči běží do jiného zástupu.

 

 


Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec o rozměrech 20x20 m
- tento prostor je vymezen metami
- uprostřed tohoto čtverce jsou umístěny 2 mety
- stejně jako na obrázku
- cvičení je určeno pro minimálně 8 hráčů do pole
- na každém vrcholu čtverce jsou 2 hráči
- cvičení začíná paralelně od hráčů A a A'
- hráč A přihrává (1) na hráče B
- hráč B se uvolňuje od mety
- přebírá míč a vede (2) jej do středu čtverce k metě
- za metou posílá (3) nahrávku na pozici hráče A
- posuny hráčů jsou stejné jako na obrázku:
(a) A na B
(b) B na A'
(c) A' na B'
(d) B' na A
- pokud cvičení organizujeme ve vysoké intenzitě, je velice kondičně náročné
- dbáme na správný poměr zatížení a odpočinku
- hráče nepřetěžujeme

 Varianty:

- přeběhy na novou pozici provádějí hráči maximální intenzitou
- hráči při vedení míče (2) udělají 1 fintu jako při obcházení soupeře
- hráč B si místo vedení míče posílá sám sobě časovanou přihrávku, kterou dobíhá na úrovni vnitřní mety

Pomůcky:

- 6x mety
- 2x míč
- popř. rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE