Standardní situace

Image V posledních týdnech publikoval trenér Kamil Turoň na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com dvě cvičení Technické kolečko se střelbou na branku a také Soutěž 2 proti 1 s centry před brankou, dnes přichází s celou tréninkovou jednotkou.

Svou tréninkovou jednotku autor zaměřil na nabírání kondičních schopností hráčů, ale v tomto případě specifickou formou, která je v převážné většině případů přijímána hráči pozitivněji než je tomu v případě nespecifické formy. Důraz je kladen na práci s míčem.

Dnešní článek s názvem Kondice s míčem, práce s míčem je určen žákovským a dorosteneckým věkovým kategoriím, stejně jako pro dospělé.

Image Posledním článkem před dvoudenním pracovním volnem bude sedmý díl seriálu Kondice s míčem, na stránkách web magazínu fotbalových trenérů vyšlo šest předchozích dílů [1] [2] [3] [4] [5] [6] Autorem je trenér Josef Vrážel, který z publikovaných cvičení doporučuje sestavit kruhový trénink s míčem.

"Velmi důležité pro běžecký trénink fotbalu, je spojování rychlostně koordinačních schopností s ovládáním míče, což vyžaduje od hráčů maximální koncentraci," říká trenér Josef Vrážel a dodává: "To bylo dříve podrobně popsáno v mých článcích věnujících se rozvoji rychlostních schopností."

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Image Seriál Kondice s míčem již má pět [1] [2] [3] [4] [5] dílu publikovaných, dnes trenér a autor Josef Vrážel přichází s prozatím posledním šestým dílem na stránkách trenérského portálu trenink.com. Z jednotlivých publikovaných cvičení je možné sestavit kruhový trénink s míčem.

"Předkládám další variantu kondičního cvičení, představeného v minulém dílu tohoto seriálu. Toto cvičení je kondičně rovněž velmi náročné, proto musíme dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku," o tomto cvičení říká jeho autor Josef Vrážel.

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Image Dnešním článkem navazuje trenér a autor Josef Vrážel na své čtyři [1] [2] [3] [4] předcházející díly seriálu Kondice s míčem. Odpolední cvičení na stránkách trenérského portálu trenink.comje již pátou variantu. Z jednotlivých publikovaných cvičení je možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Další variantu jednoduchého kondičního cvičení s míčem s názvem Kondice s míčem dostaneme obměnou předchozích cvičení, představených v minulých dílech tohoto seriálu.

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Image V prvním cvičení nového týdne navazuje trenér a autor Josef Vrážel na své tři předcházející [1] [2] [3] díly seriálu Kondice s míčem, který dnes na stránkách trenérského portálu trenink.com přináší již čtvrtou variantu. Z jednotlivých publikovaných cvičení bude možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Dnešní cvičení je další vhodným cvičením pro rozvoj kondice s míčem, tedy specifickým způsobem. Můžeme ho použít v kombinaci s předešlými cvičeními pro rozvoj kondice na stanovištích.

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Image Trenér a autor Josef Vrážel v dnešním dopledním článku navazuje na dva [1] [2] úvodní díly seriálu Kondice s míčem, který bude i nadále vycházet na stránkách trenérského portálu trenink.com. Z jednotlivých publikovaných cvičení bude možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Z didaktiky fotbalu víme, že naučené dovednosti musíme rozvíjet a upevňovat ve složitějších podmínkách. Například pod tlakem času nebo v únavě. Předkládané cvičení splňuje právě tyto atributy.

Cvičení je vhodné již pro kategorie starších přípravek. Můžeme ho použít jak v hlavní části tréninkové jednotky jako součást herního kruhového tréninku, tak v průpravné části jako součást zahřátí s míčem.

Image Význam použití míče v kondiční přípravě byl již mnohokrát popsán. Namátkou připomínám, že kondiční cvičení s míčem jsou hráči všeobecně přijímány lépe, obsah takových cvičení lépe modeluje podmínky utkání. Je vhodné mít tato cvičení rozdělena podle počtu hráčů zapojených v takovém cvičení, aby mohl trenér podle svého záměru tato cvičení libovolně vzájemně zaměňovat a kombinovat.

Cvičení je vhodné již pro kategorie starších přípravek. Můžeme ho použít jak v hlavní části tréninkové jednotky jako součást herního kruhového tréninku, tak v průpravné části jako součást zahřátí s míčem.

Autor a trenér Josef Vrážel v dnešním článku navazuje úvodní díl seriálu a na stránkách trenérského portálu trenink.com přináší druhý díl seriálu Kondice s míčem. Z jednotlivých publikovaných cvičení bude možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Image S blížícím se koncem jarní sezony se musí každý trenér již pomalu začít zamýšlet nad sezónou následující. Jak v letním přípravném období nejlépe připravit své hráče na další soutěžní boje. Trénink je zkrátka nekončící proces. Význam použití míče v kondiční přípravě byl již mnohokrát popsán. Jeho význam samozřejmě stoupá v mladších mládežnických kategoriích.

Každý trenér by měl mít v zásobě řadu cvičení, která pak může libovolně kombinovat v přípravě například v tréninku na stanovištích. Následující seriál by chtěl pro inspiraci trenérům několik takových cvičení představit. Cvičení zařazujeme již od kategorie starší přípravky.

Autor a trenér Josef Vrážel tak dnešním dnem zahajuje na stránkách trenérského portálu trenink.com seriál Kondice s míčem, z jednotlivých cvičení je možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Image Po týdnech kdy se autor a trenér Jakub Havránek s tímto seriálem odmlčel, tak v průběhu tohoto současného přišel s třetí variantou, která navazuje na dva úvodní [1] [2] díly.

Dnešní čtvrtá varianta na stránkách trenérského web magazínu trenink.com je zaměřena na kondičníh cvičení, především na rychlost a koordinaci.

Poslední čtvrtý díl seriálu se jmenuje Rychlost a koordinace se střelbou, cílem tohoto cvičení je rozvoj rychlosti a koordinaci ve specifických podmínkách (s míčem) hry fotbalisty, sekundárním cílem je střelba (zakončení) po zatížení.

Cvičení zařazujeme do průpravné nebo do hlavní části tréninkové jednotky zaměřené na rozvoj rychlosti a koordinace, určeno především pro věkové kategorie přípravek a mladších žáků.