Standardní situace

Image Během čtvrtečního odpoledne na stránkách web magazínu českých a slovenských trenérů trenink.com budeme dnes pokračovat v seriálu, který se zaměřuje na různé druhy pohybových her, které lze v tréninkovém procesu využít především v úvodní, respektive průpravné části tréninkové jednotky.

Pohybové hry řadíme mezi čtveřici metodicko-organizačních forem, které slouží k nácviku, zdokonalování herních činností jednotlivce a herních kombinací. Z pohledu fotbalového trenéra je lze chápat jako jednoduché pohybové činnosti sloužící k nácviku pohybu hráče bez míče, rozvoji pohybových schopností a rychlosti reakce.

Dnes přinášíme druhou část seriálu, která je zaměřena na Honičky, již dříve vyšla první část.

Image Odpolední článek na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com je od trenéra Václava Mrázka, který se minulý týden autorsky vrátil na tyto stránky prvním dílem seriálu, druhou variantu připravil editor Jiří Formánek.

Dnešní jednoduché cvičení Zábava na hřišti - barvy je vhodné zařadit jako součást tréninků před zápasem nebo v období, kdy je třeba hráče odreagovat od napětí nebo únavy v přípravných obdobích. Toto cvičení je velmi oblíbené například u plzeňského trenéra Zdeňka Michálka.

Lze ho velice dobře zařadit do úvodní, respektive průpravné části tréninkové jednotky. Je vhodné pro všechny věkové kategorie, u mládeže je možno ho použít jako pravidelnou součást tréninkové jednotky.

Image Dnešní článek autora Jiřího Formánka na stránkách trenérského portálu trenink.com navazuje na cvičení trenéra Václava Mrázka, které na těchto stránkách vyšlo tento týden v úterý odpoledne a které bylo čtenářsky mimořádně úspěšné.

Dopolední cvičení, které je součástí seriálu, který bude vycházet na stránkách trenérského portálu trenink.com. Cvičení jsou vhodná jako součást přípravy, rozcvičení a přípravy organismu hráčů před zápasem, nebo v období, kdy je třeba hráče odreagovat od napětí nebo únavy v přípravných obdobích.

Lze ho velice dobře zařadit do úvodní, respektive průpravné části tréninkové jednotky. Je vhodné pro všechny věkové kategorie, u mládeže je možno ho použít jako pravidelnou součást tréninkové jednotky.

Image Cvičení, které dnes vychází na těchto stránkách je od Václava Mrázka, který čtenáře zaujal řadou zajímavých článků Hra dvakrát 3:2 ve čtvercích nebo třeba seriálem Trojúhelník [1] [2] [3] [4]. Dnešní popisované cvičení slouží k psychickému i fyzickému uvolnění, pozitivnímu naladění před další činností, a nakonec i k rozcvičení nebo zdokonalování fyzických a vjemových vlastností.

Cvičení která budou součástí seriálu, který vyjde na stránkách trenérského portálu trenink.com jsou vhodná jako součást přípravy, rozcvičení a přípravy organismu hráčů před zápasem, nebo v období, kdy je třeba hráče odreagovat od napětí nebo únavy v přípravných obdobích.

Lze ho velice dobře zařadit do úvodní, respektive průpravné části tréninkové jednotky. Je vhodné pro všechny věkové kategorie, u mládeže je možno ho použít jako pravidelnou součást tréninkové jednotky.

Image Na stránkách web magazínu českých a slovenských trenérů trenink.com dnešním dnem zahajujeme nový seriál, který se zaměří na různé druhy pohybových her, které lze v tréninkovém procesu využít především v úvodní, respektive průpravné části tréninkové jednotky.

Pohybové hry řadíme mezi čtvařici metodicko-organizačních forem, které slouží k nácviku, zdokonalování herních činností jednotlivce a herních kombinací. Z pohledu fotbalového trenéra je lze chápat jako jednoduché pohybové činnosti sloužící k nácviku pohybu hráče bez míče, rozvoji pohybových schopností a rychlosti reakce.

Dnes přinášíme první část seriálu, která je zaměřena na Honičky.

Image Stejně jako v dopoledním článku na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů se mezi aktivní autory portálu vrací trenér Kamil Turoň, který momentálně působí jako trenér v jedné z nižších soutěží V Německu.

Kondiční cvičení s názvem Kondiční parkur na celé hřiště je první variantou herně-kondičního specifického cvičení určeno pro dorosteneckou kategorii a dospělé, po některých modifikacích ho lze využít i v tréninkovém procesu mládežnických týmů.

Cvičení měl autor možnost vidět na stáži u dorostenců Mnichov 1860 a následně jsem jej použil u mužské kategorie.

Image Trenér a autor Mgr. Ladislav Šurek, je dalším přispivatelem trenérského portálu trenink.com ze Slovenska, čímž se tak pokoušíme vyplnit naši představu o českém a slovenském trenérském portálu, který je určen trenérům různých věkových i výkonnostních úrovní.

Dnešní úterní odpolední článek navazuje na čtyři předcházející první, druhou, třetí a čtvrtou části seriálu na téma rozcvičení z pohledu fyziologického i psychologického. Pátá část má název Rozcvičenie z hľadiska hráčskych funkcií .

Image Trenér a autor Mgr. Ladislav Šurek, je po Ondřejovi Skokanovi druhým přispivatelem trenérského portálu trenink.com ze Slovenska a naplňuje tak naši vizi českého a slovenského trenérského portálu určeného trenérů různých věkových i výkonnostních úrovní.

Dnešní odpolední článek navazuje na první, druhou a třetí část seriálu na téma rozcvičení z pohledu fyziologického i psychologického. Čtvrtá část má název Formy rozcvičení.

Celý článek ponecháváme úmyslně v "původním znění" bez titulků a nabádáme také další kolegy ze Slovenska, aby přispěli do archivu tohoto portálu, protože počet návštěvníků od našich východních sousedů stoupá a je škoda nevyměnit si trenérské zkušenosti a postřehy formou článků a cvičení.

Image Autor a trenér Mgr. Ladislav Šurek, po Ondřejovi Skokanovi je druhým autorsky činným přispivatelem trenérského portálu trenink.com ze Slovenska a naplňuje tak naši ideu českého a slovenského trenérského portálu.

Dnešní odpolední článek na první a druhou část seriálu na téma rozcvičení z pohledu fyziologického i psychologického. Třetí část má název Druhy rozcvičení.

Celý článek ponecháváme úmyslně v "původním znění" bez titulků a nabádáme také další kolegy ze Slovenska, aby přispěli do archivu tohoto portálu, protože počet návštěvníků od našich východních sousedů stoupá a je škoda nevyměnit si trenérské zkušenosti a postřehy formou článků a cvičení.