Kondiční rychlostně-vytrvalostní schopnosti hráčů jsou vedle obecné vytrvalosti, rychlosti, síly, obratnosti a koordinace jsou pilíři na kterých stojí fotbalový herní a kondiční výkon. Při přípravě a plánování rychlostně-vytrvalostního tréninku ve fotbale je třeba vycházet ze zatížení, se kterým se hráč běžně setkává v průběhu utkání. Obecně známým faktem je, že zatížení hráče v průběhu zápasu má střídavý charakter.

Pro výkon fotbalového hráče jsou typické krátké intezivní úseky běhu, přihrávek a vedení míče v délce do deseti vteřin, které se střídají s různě dlouhými úseky chůze a pohybu mírným během. Ve všech variantách kondičního cvičení s názvem Fotbalová rychlostní vytrvalost v šestiúhelníku se zaměřujeme na rozvoj rychlostní vytrvalosti, obratnosti při změně směru pohybu a tím spojené silové schopnosti.

Důležitým úkolem rychlostně-vytrvalostních schopností je co nejlépe rozvinout zotavovací schopnost organismu, která je využívána v průběhu celé hry při střídavém zatížení. Rozvoj rychlostní vytrvalosti může být součástí individuálního, skupinového tak týmového tréninku.

 

 

Fotbal je z hlediska tělesného zatížení charakterizován modelem střídavého zatížení, ve kterém se střídají intervaly krátkodobého zatížení maximální intenzity s intervaly nižší nebo minimální intenzity, které mají zotavný charakter. Je třeba na to myslet při přípravě a plánování kondičních i herních tréninkových jednotek.

 

Tipy na kondiční cvičení zaměřené na rychlostní-vytrvalost s míčem:

 


Cíl kondičních cvičení:

Cílem fotbalového rychlostně-vytrvalostního tréninku je rozvíjet nebo udržovat schopnost hráčů provádět výkon, respektive intenzivní běh v časovém intervalu 10-45 vteřin. Rychlostní vytrvalost je metabolicky zajišťována anaerobní kapacitou. 

V důsledku rozvoje rychlostní vytrvalosti dochází k oddálení poklesu intenzity provádění a rozvoji schopnosti pracovt delší dobu v anaerobní zóně. Organismus je také připraven a schopen lépe se zotavovat po činnostech ve vysokých intenzitách. Současně s rozvojem anaerobní kapacity dochází k rozvoji aerobní kapacity (fotbalová vytrvalost bez míče)   


1) Šestiúhelník 

Délka: 60 metrů
Interval zatížení: 10-14 vteřin
Interval odpočinku: 40 vteřin (krátký), 70 vteřin (střední)
Počet opakování: 4-10x
Počet sérií: 2-4
Odpočinek mezi sériemi: 2-3 minuty
Počet úseků: 6
(a) Sprint (90-100%): 2x (20 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 2x (20 metrů) 
(c) Výklus (50%): 2x (20 metrů)
(d) Chůze (20%): 0x 

 


2) Kytička 

Délka: 96 metrů
Interval zatížení: 25-35 vteřin
Interval odpočinku: 75 vteřin (krátký), 120 vteřin (střední)
Počet opakování: 4-8x
Počet sérií: 2-4
Odpočinek mezi sériemi: 2-3 minuty
Počet úseků: 18
(a) Sprint (90-100%): 6x (18 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 6x (18 metrů) 
(c) Výklus (50%): 6x (60 metrů)
(d) Chůze (20%): 0x 

 


3) Prolnuté trojúhelníky

Délka: 162 metrů
Interval zatížení: 35-45 vteřin
Interval odpočinku: 90 vteřin (krátký), 120 vteřin (střední)
Počet opakování: 4-6x
Počet sérií: 1-4
Odpočinek mezi sériemi: 2-3 minuty
Počet úseků: 12
(a) Sprint (90-100%): 3x (51 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 3x (51 metrů) 
(c) Výklus (50%): 6x (60 metrů)
(d) Chůze (20%): 0x 

 


4) Ze strany na stranu

Délka: 88 metrů
Interval zatížení: 20-30 vteřin
Interval odpočinku: 40 vteřin (krátký), 60 vteřin (střední)
Počet opakování: 4-10x
Počet sérií: 2-4
Odpočinek mezi sériemi: 2-3 minuty
Počet úseků: 6
(a) Sprint (90-100%): 2x (34 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 2x (34 metrů) 
(c) Výklus (50%): 2x (20 metrů)
(d) Chůze (20%): 0x 

 


5) Nahoru dolu

Délka: 73 metrů
Interval zatížení: 15-20 vteřin
Interval odpočinku: 40 vteřin (krátký), 60 vteřin (střední)
Počet opakování: 4-10x
Počet sérií: 2-4
Odpočinek mezi sériemi: 2-3 minuty
Počet úseků: 5
(a) Sprint (90-100%): 2x (20 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 2x (34 metrů) 
(c) Výklus (50%): 1x (17 metrů)
(d) Chůze (20%): 0x 

 


6) Spinner 

Délka: 75 metrů
Interval zatížení: 15-20 vteřin
Interval odpočinku: 45 vteřin (krátký), 90 vteřin (střední)
Počet opakování: 4-10x
Počet sérií: 2-4
Odpočinek mezi sériemi: 2-3 minuty
Počet úseků: 9
(a) Sprint (90-100%): 3x (30 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 3x (30 metrů) 
(c) Výklus (50%): 3x (15 metrů)
(d) Chůze (20%): 0x 

 


Tipy na kondiční cvičení zaměřené na rychlostní-vytrvalost bez míče:


Pomůcky: 

- 6x kužel
- 6x kužel (varianta 2)
- 6x meta (varianta 6)
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE