Tréninkové soutěže, které motivují hráče k lepšímu výkonu, jsme využívali v cvičeních Maximální sprint dvojice ve tvaru osmičky, které je vhodné pro trénink se zaměřením na rozvoj startovní rychlosti, explozivního vyražení, sprinterské rychlosti se změnou směru běhu nebo Otočení po rychlém vyražení a reakce spoluhráčů, které je pro hráče motivující a učí hráče rychle reagovat na pohyb spoluhráče, hráči kteří akci startují si sami rozhodují, jakým způsobem akci zahájí. 

Rychlostní cvičení pojmenované Maximální rychlost práce s fotbalovým míčem ve štafetě svou soutěživou formou pomáhá hráče motivovat k maximálnímu výkonu v průběhu kondičního tréninku, s důrazem na technické provedení, které rozhoduje, zda hráči konkrétní skupiny budou úspěšní ve štafetovém závodě.


Cvičení je určeno pro hráče mládežnických týmů mladších a starších žáků, dorostenců, ale i týmy mužů a žen. Určeno pro týmový nebo skupinový trénink.   Cvičení je inspirováno tréninkem bundesligového týmu VfL Wolfsburg. 


 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na cvičení zaměřené na rychlou práci s míčem:

 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení rozvoj rychlé práce s míčem, rozvoj rychlosti pohybu s míčem pod kontrolou, jeho ovládání, změna směru běhu a obhazování soupeře. U hráčů je důležité, aby dokázali okamžitě po změně směru akcelerovat, změnit směr běhu. Rozvíjíme herní obratnost, koordinaci a agility. Při předání míče je důležité jak přesná a adresná přihrávka na krátkou vzdálenost, tak přijmutí míče a první dotek s míčem, který rozhoduje o tom, jak rychle může hráč vyrazit.

Rychlostně-kondiční cvičení probíhá soutěživou formou, kdy mezi sebou soutěží dvě nebo více skupin hráčů. Hráči jsou pak motivování k maximálnímu výkonu.  

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů
- uvnitř herního prostoru jsou postaveny dvě štafetové trasy
- štafetová trasa je tvořena výchozí a koncovou průchozí brankou
- dvojice branek je vytvořena pomocí dvojice kuželů
- velikost branek je 2 metry
- branky jsou postaveny v jedné ose
- rozestup mezi brankami je 12 metrů
- cvičení je určeno pro dvě skupiny hráč (modří/červení):
(a) 3 modří hráči (A-C)
(b) 3 červení hráči  (D-F)
- první hráči každé skupiny (A) a (D) mají u nohy míč
 

 

Popis kondičního cvičení: 

- cvičení zahajují první hráči (A) a (D) obou skupin hráčů
- hráči na pokyn vyráží s míčem u nohy, tak aby je ho měl plně pod svou kontrolou
- míč vedou tak, aby prošli s míčem u nohy koncovou průchozí branku
- s míčem u nohy se vrací zpět k výchozí brance
- k brance přibíhá s míčem u nohy z druhé strany, než původně vybíhal
- předání míče mezi hráči probíhá krátkou, přízemní přihrávkou
- druzí hráči v řadě každé skupiny míč přijmou a cvičení opakují
- hráči, kteří cvičení startovali po přihrávce dobíhají za úroveň prvního kuželu 
- cvičení se opakuje, když vybíhají hráči (B) a (E)

 

       
Trenérské poznámky:

- pokud se trenéři v cvičení zaměřují na rozvoj rychlosti a akcelerace s míčem, tak je třeba pamatovat na dodržování intervalu zatížení a intervalu odpočinku
- u nejmenších fotbalistů (U5-U10) je možné u všech variant nahradit vedení míče nohou držením míče v ruce, především pokud cvičení zařadíme do úvodu tréninku   
- cvičení je možné zaměřit technicky pro individuální trénink práce s míčem      

 


Tipy na kondičně-rychlostní cvičení:

 

   
Varianty:

- je možné upravit: 
(a) velikost koncových branek (zvětšit/zmenšit)
(b) rozestup koncových branek (zvětšit/zmenšit)
(c) natočení výchozí a koncové branky vůči ose štafetového běhu
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- zvětšit počet tras/skupin pro štafetu (3,4,5)
- změnit způsob předání míče mezi hráči u výchozí branky (opakované naražení, okolo kuželu, ...)
- po odehrání míče průchozí brankou hráč provádí hráč obratnostní/koordinační cvik 

 

 

Pomůcky:

- 2x míč
- 8x kužel
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE