Nácviku rychlosti zábavnou formou, která hráče motivuje k maximálnímu výkonu jsme se věnovali v cvičeních Maximální sprint dvojice ve tvaru osmičky nebo Hlídání met - rychlost reakce a koordinace, které u hráčů rozvíjí schopnost předvídat vývoj herní situace a schopnost rozhodnout se ve správný okamžik.

Kondiční cvičení s názvem Skupinová štafeta se změnou směru běhu, podobně jako cvičení Rychlostně-vytrvalostní žebřík s míčem, které je organizováno štafetovým způsobem, může probíhat jak s míčem, tak bez míče. Cvičení je možné zařadit jak v soutěžním, tak v přípravném období.


Tipy na cvičení zaměřené na rychlost:Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně kondičního cvičení je rozvoj rychlosti s míčem i bez míče, rozvoj vyražení a akcelerace, změny směru běhu na malém prostoru, přijmutí míče po předchozím sprintu, přihrávky která jde přímo do nohy a vyražení po odehrání míče. Rychlostní cvičení se svým obsahem podoba herním situacím, se kterými se hráči setkávají v průběhu utkání.

Počtem zapojených hráčů do cvičení je možné snadno regulovat interval zatížení a interval odpočinku na který je především i rychlostních cvičení třeba dbát.  

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení obdélník
- rozměry prostoru pro kondiční cvičení jsou 4x16 metrů
- herní prostor je rozdělen na 4 stejně velké čtverce o rozměrech 4x4 metry
- rohy všech čtverců jsou vyznačeny pomocí kuželů (10 ks)
- každý kužel tvoří jednu z pozic cvičení
- v těžišti trojice čtverců jsou postaveny tři tréninkové figuríny
- levý čtverec je bez tréninkové figuríny
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole (A-I)
- kromě levé dvojice kuželů jsou všechny pozice obsazeny hráči
- výchozí pozice je druhý kužel zleva v horní řadě
- u výchozí pozice jsou hráči (A), (I) a (J)
- ostatní hráči stojí, ve směru hodinkových ručiček na obvodu herního prostoru
- vždy po jednom hráči u kuželu   

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A), který vyráží k tréninkové figuríně
- tréninkovou figurínu v druhém čtverci obíhá po levé ruce
- a běží k třetímu hornímu kuželu, kde stojí hráč (B)
- hráči (B) hráč (A) předává rozlišovací triko jako štafetový kolík
- hráč (A) se zastavuje na pozici hráče (B), v cvičení pokračuje hráč (B)
- cvičení se opakuje u všech hráčů na obvodu
- hráč (H), u druhého kuželu zleva v dolní řadě, cvičení zakončuje
- hráč (H) šikmo vyráží k levému hornímu kuželu
- poté se hráč (H) zařazuje mezi hráče, kteří cvičení zahajují
- další opakování cvičení zahajuje hráč (I)

 

 

Trenérské poznámky:

- cvičení je možné do tréninku (přípravného období) zařadit jako cvičení na rozvoj rychlostní vytrvalosti
- podmínkou je:
(a) zvětšit velikost herního prostoru 2x-4x (například délka na polovinu hrací plochy)
(b) snížit poměr intervalu zatížení a odpočinku na poměr 1:4 až 1:6

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) a změnit počet čtverců ve kterých štafeta probíhá (2,4)
- cvičení je možné provádět z druhé strany
- cvičení je určeno podle varianty po 7-16 hráčů

 

Pomůcky:

- 10x kužel 
- 3x tréninková figurína
- 1x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE