Cvičení s názvem Souboj zády k sobě v sobě kombinuje jak herní, tak kondiční složku individuálního herního výkonu. Herní složka je reprezentována vedení a ovládáním míče v souboji jeden na jednoho, kondiční složka klade důraz na koordinaci, herní obratnost a rychlost. Tak jako v cvičení Přihraj a vyraž bez míče, ve kterém se zaměřujeme  na rozvoj startovní rychlosti a akcelerace po předchozím odehrání míče. 
 
Tréninkové cvičení je určeno pro žákovské a dorostenecké kategorie, podobně jako v cvičení Honička s míčem okolo zdi, ve kterém se zaměřujeme na časté změny směru vedení míče, vždy jako reakce na pohyb soupeře z dvojice a to bez ohledu na to, zda je jedná o chytače nebo chytaného hráče. V průběhu cvičení dbáme na maximální intenzitu provádění, jak od útočícího, tak od bránícího hráče.  


Tipy na cvičení zaměřené na ovládání míče:


Cíl herně-kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče reagovat na herně proměnlivou situaci, která nastává v situaci, kdy mezi hráče stojící zády k sobě spadne míč na zem. Hráči musí umět zareagovat, pokusit se získat míč a vyřešit souboj jeden na jednoho. Útočící hráč si musí vyhodnotit herní situaci a postavení soupeře a rozhodnout se na jakou branku bude útočit. Bránící hráč bez míče se pokouší o konstruktivní odebrání míče a vytlačení hráče s míčem do nevýhodné pozice. 

 


Organizace herně-kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 15x10 metrů
- na delších stranách jsou v rozích postaveny 4 branky
- branky jsou postaveny ze zapichovacích tyčí
- branky postavené na diagonále jsou barevně odlišené
- velikost branky jsou 2 metry
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole
- aktivně se cvičení účastní 2 hráči, vždy po jednom z každého týmu
- jejich startovací pozici je v těžišti herního prostoru
- kde stojí zády k sobě
- mezi hráči, v úrovni zad nebo beder je míč
- který hráči drží mezi sebou  

 

 
 

 

Popis herně-kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje trenér pokynem (písknutí, tlesknutí)
- dvojice hráčů se otáčí směrem k sobě
- míč, který byl mezi nimi padá na zem
- snahou hráčů je získat míč pod svou kontrolu
- v případě zisku míče se hráč snaží docílit vstřelení branky do jedné z branek soupeře
- bránící hráč se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- maximální délka jednotlivé akce je 15 vteřin
- v průběhu cvičení je třeba dodržet interval zatížení a interval odpočinku 
 

 

Tipy na soubojové situace jeden na jednoho:

 
Varianty:

 - je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zmenšit/zvětšit) 
(b) tvar herního prostor (čtverec, kruh, ...)
(c) velikost branek pro provedení/zakončení
(d) rozmístění branek po obvodu herního prostoru
(e) délku trvání intervalu zatížení
- branku je možné vstřelit do libovolné branky
- malé branky je možné nahradit brankami s brankáři
- výchozí pozice hráčů je mimo těžiště herního prostoru
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:

 - 6x míč
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 8x zapichovací tyče (2 barvy) 
- 4x malá přenosná branka (varianta)

 

TIP REDAKCE