Image Her a cvičení, které je možno zařadit do úvodní nebo průpravné části tréninkové jednotky není nikdy a které jsou pro hráče současně zábavné není nikdy dost a my jsme jich již několik na stránkách portálu trenink.com publikobali: cvičení pro celý tým Hra 7:7 nohou i rukou se dvěma míči nebo Týmová honička s vedením míčem silnější a slabší nohou.

Autorem dnešního cvičení Udrž míč dvakrát nahoře je trenér Jiří Formánek, který hráče v cvičení napádá především k dobrému "čtení hry", tedy předvídavosti v případě pohybu hráčů a míče. Důležitou součástí cvičení je i hlavičkování, podobně jako v cvičení Hlavičkovaná na 3 ze 4 branek.

Cvičení zařazujme do průpravné části tréninkové jednotky, zvládnou ho hráči věkové kategorie mladších žáků a starší. V případě přípravek doporučujme nehlavičkovat, ale stačí když hráči míč udrží ve vzduchu i například nohou.


Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je připravit hráče zábavnou a poutavou formou na hlavní zatížení v tréninkové jednotce. Cvičení v hráčích nenásilnou a soutěživou formou rozvíjí předvídavost pohybu spoluhráčů a soupeřů, anticipaci pohybu míče a podporuje kolektivní výkon.

 Organizace herního cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- velikost herního prostoru je závisla na počtu hráčů
- pro dvanáct hráčů (6:6) je délaka strany 20 metrů
- cvičení je určeno pro sudý počet hráčů
- hráči jsou rozdělení na dva stejně početné týmy
- minimální počet je 5:5, doporučený (6:6-8:8)
- každý tým má jeden míč
- hráči si míč přihrávají rukama
- pokud má hráč míč v ruce, tak se s ním nepohybuje

 

Popis herního cvičení:

- cílem cvičení je pomocí přihrávek rukou si vytvořit takovou situaci
- aby si hráči týmu mohli dát dvě po sobě jdoucí přihrávky hlavou
- které nebudou zachyceny soupeřovými hráči
- za dvě po sobě jdoucí přihrávky získává tým bod a pokračuje v cvičení
- soupeř má vlastní míč a snaží se o totéž
- hráči mohou vystihnout přihrávku soupeře
- a pokračovat se dvěma míči
- soupeř se pak snaží získat alespoň jeden míč
- tuto hru je vhodné omzit časovým limitem (45,60,75) vteřin

Varianty:

- při zachycení míče soupeře s ním tým nepokračuje, ale hráč ho pouze položí na zem
- hráči si míč nemusí přihrát hlavou, ale mohou i nohou
- ve hře je lichý počet míčů (1,3)
- hra může být určena pro tři týmy a tři míče

Pomůcky:

- 4x mety (kloboučky, kuželky)
- 8x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE