Image Naposledy se na stránkách fotbalového trenérského portálu trenink.com objevilo cvičení Vedení míče skrz kužely, které má podobný cíl jako cvičení popisované v dnešním článku od trenéra Jiřího Formánka, tedy zlepšit schopnost hráčů vést a ovládat míč.

Cvičení se jmenuje Týmová honička s vedením míčem silnější a slabší nohou a je zaměřeno na nácvik vedení a ovládání míče oběma nohama, podobně jako článek z minulého týdne Týmové držení míče pod tlakem soupeře nebo již starší Anglická štvanice - hon na lišku.

Herní cvičení zařazujeme do úvodní nebo průpravné části tréninkové jednotky, cvičení je vhodné především pro fotbalisty z přípravek, mladších a starších žáků, kteří si dovodnost vedení míče teprve osvojují. Zajímavým zpestřením úvodní části tréninkové jednotky však může být i pro dorostence nebo dospělé.


Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je osvojit si základní návyky při práci s míčem, zlepšit a zrychlit ovladání míče především u mladších hráčů, soutěživou formou přimět hráče pracovat s míčem největší možnou rychlostí, zlepšovat individuální schopnosti hráčů při vedení míče silnou, ale i slabší nohou.

 

 

 Popis herního cvičení:

- herním prosotrem je čtverec
- velikost strany čtverce je závislá na počtu hráčů
- obvyklou velikostí je strana 30 metrů
- cvičení je určeno pro 12-20 hráčů
- všichni hráči mají k dispozici míč
- a všichni se pohybují uvnitř hrací plochy
- dva hráči mají "babu" - hráči, kteří babu nemají vedou míč "slabší" nohou
- hráči s "babou" míč vedou svojí "silnější" nohou
- baba se předává dotykem
- pokud se "baba" dotken hráče, tak:
(a) hráč jde mimo hrací plochu a dribluje
(b) role si vymění
- cvičení je limitováno:
(a) časovým intervalem (30,45,60,90) vteřin
(b) počtem chycených hráčů

Varianty:

- tvar herního prostoru lze libovolně měnit:
(a) obdélník
(b) kruh
- hráči s babou vedou míč "slabší" nohou, hráči bez baby "silnější"
- hráči mohou být rozdělení na dva týmy, cvičení probíhá současně, ale jen v rámci týmů
- všichni hráči mohou míč vést bez omezení

Pomůcky:

- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 18x míč (podle počtu hráčů)
 

TIP REDAKCE