Pohybu bez míče, výměru místa a kombinaci na jeden dotek jsme se na www.trenink.com věnovali v cvičeních Diagonální jednodoteková kombinace, které bylo inspirováno tréninkem FC Barcelona nebo cvičením Předávání přihrávek v kole, které pro rozcvičení v tréninku používá tým RSC Anderlecht.

V cvičení pro šest hráčů s názvem Najdi si prostor pro přihrávku v trojúhelníku jsme se především zaměřili na schopnost hráčů naběhnout si do správného prostoru předtím než hráč přijímá přihrávku a aby vůbec do tohoto prostoru bylo možné přihrávku zahrát.  

 

Tip na cvičení zaměřená na výběr místa:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik schopnosti hráčů najít si prostor, kam si mohou naběhnout naběhnout a uvolnit se, aby mohli přijmout míč a pokračovali v další přízemní kombinaci. Během cvičení po hráčích požadujeme rotaci a výměnu místa, dobré technické provedení přihrávek a zpracování míče, spolu s načasováním přihrávek a náběhu.     

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je pravoúhlý trojúhelník
- vrcholy trojúhelníku jsou vyznačeny pomocí kuželů
- délka dvou stran je 10 metrů, přepona je dlouhá 14 metrů
- cvičení je určeno pro pro 6 hráčů do pole (A-F):
(a) u levého dolního vrcholu stojí hráči (A) a (F)
(b) u pravého horního vrcholu je hráč (D)
(c) u pravého dolního vrcholu stojí hráč (E)
(d) v první třetině předpony stojí hráč (B)
(e) ve dvou třetinách přepony stojí hráč (C)
- hráč (A) má míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (B) pohybem proti rozehrávajícímu hráči (A)
- hráč (B) se uvolňuje do středu trojúhelníku
- hráč (A) dává delší přízemní přihrávku na hráče (C)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč na hráče ve středu (B)
- hráč (B) dává opět dlouhou přízemní přihrávku na hráče (D)
- hráč (C) se otáčí a jde na na místo hráče (D)
- hráč (B) se posouvá na pozici hráče (C)
- hráč (D) míč přijme a vede ho do poloviny strany směrem na hráče (E)
- v polovině hráč (D) přihrává na hráče (E)
- po přihrávce jde na jeho pozici
- hráč (E) míč také přijme a vede ho do poloviny strany směrem na rozehrávající hráči
- v polovině hráč (E) přihrává na rozehrávajícího hráče (F)
- hráč (E) přebíhá mezi rozehrávající
- další akci zahajuje hráč (F) 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- je možné upravit velikost dvou stran (nemusí být stejně dlouhé)
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- cvičení je určeno maximálně pro 8 hráčů
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázek na YouTube    

 

 

Pomůcky:

- 3x kužel (meta, klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika 

 

TIP REDAKCE