Rotací hráčů, se zaměřením na výměnu místa u záložníků, jsme se zabývali v cvičení Rotace s průnikovou přihrávkou, kde hlavním cílem bylo zahrání průnikové přihrávky na nabíhající hráče. Pro mladší věkové kategorie je určeno cvičení Přihrávky a rotace v trojúhelnících, kde nám šlo o rotaci hráčů v trojúhelnících.  

Cvičení s názvem Rotace a výměna pozic středních záložníků je určeno jak pro trojici středových záložníků, tak pro hráče zahajují kombinaci, stejně jako pro hráče, kteří jsou na konci postupně vedené přízemní kombinace.


Cvičení se zaměřím na rotaci a výměnu místa:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem takticko-kombinačního cvičení je nácvik rotace středních záložníků, kteří ve trojici nastupují v herních systémech v rozestavení 4:3:3, 4:2:3:1 nebo 3:4:3. Po hráčích požadujeme výměnu místa, rotaci před i po odehrání míče, včetně kombinace mezi trojicí středních záložníků. Výsledkem a cílem přízemní kombinace je přenesení hry mezi obránci, záložníky na útočníky.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec 
- rozměry čtverce jsou 20x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v těžišti herního prostoru je vyznačen rovnostranný trojúhelník
- rohy trojúhelníku jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- délka strany trojúhelníku je 8 metrů
- trojúhelník je orientován jedním vrcholem k dolní straně herního prostoru
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole:
(a) 4 hráči na obvodu (A-D)
(b) 3 záložníci ve středovém trojúhelníku (X-Z)
- v levém horním rohu stojí hráč (A)
- v pravém honím rohu je hráč (B) 
- v pravém dolním rohu stojí hráč (C)
- v levém dolním rohu stojí hráč (D)
- u levého vrcholu trojúhelníku stojí hráč (X)
- u pravého vrcholu trojúhelníku je hráč (Y)
- u dolního vrcholu stojí hráč (Z)
- hráč (A) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) přihrává před pozici hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) vyráží a přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (B) dává kolmou přihrávku na hráče (Z)
- hráč (B) přebíhá na pozici hráče (C)
- hráč (Z) prvním dotekem naráží míč na hráče (X)
- hráč (Z) po naražení jde na pozici hráče (X)
- hráč (X) přihrává míč před pozici hráče (Y)
- hráč (X) přebíhá na pozici hráče (Y)
- hráč (Y) přihrává po zemi před pozici hráče (C)
- po přihrávce jde hráč (Y) na pozici hráče (Z)
- hráč (C) míč přijme a krátce ho vede směrem k hráči (D)
- hráč (D) se rozbíhá vpřed
- hráč (C) přihrává na hráče (D) a jde na jeho pozici
- hráč (D) míč přijme a vede ho k levému hornímu vrcholu herního prostoru  
- následně hráč (D) zahajuje další opakování cvičení

 

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost prostoru cvičení (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost středového trojúhelníku (zvětšit/zmenšit)
(c) posunout polohu středového trojúhelníku mimo těžiště herního prostoru
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- rozehrávající hráč nezahajuje cvičení přihrávkou:
(a) ale vedením míče do poloviny strany
(b) přihrávkou vzduchem 
- cvičení je určeno maximálně pro 9 hráčů 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 3x zapichovací tyč
- 4x kužel
- 1x míč
- případně rozlišovací trika 

 

 

TIP REDAKCE