Tréninkových cvičení, které byly inspirovány španělským mládežnickým nebo dospělým fotbalem jsme přinesli celou řadu. Mimo tvoji pozornost by určitě neměl zůstat seriál Španělská hvězdice s oběhnutím nebo druhá část kombinačního tréninkového cvičení Španělská kombinace v kosočtverci ve které po hráčích požadujeme dobrý první dotek, ať už hráč míč naráží zpět nebo ho přijme a vede ho do strany. 

Ve čtvrté části seriálu Tiki-taka v kruhu, která navazuje na třetí část, se opět zaměříme na specifický způsob hry španělských týmů založený na krátkých přihrávkách, permanentním pohybu hráčů a charakteristickém způsobu držení míče, které mohou v určitých fázích vývoje hry pomoci dostat hru a vývoj utkání pod svou kontrolu.


Tipy na cvičení španělských fotbalových týmů:

 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je naučit hráče při neustálém pohybu kombinovat na malém prostoru, pomocí krátkých přihrávek a naražení po zemi, za neustálé rotace a výměny pozic od hráčů, kteří jsou zapojeni do kombinace nebo jsou pro kombinaci k dispozici. Po hráčích požadujeme hru na jeden dotek a jeho precizní provedení, předvídavost, schopnost kombinovat v přehuštěném prostoru, týmové pojetí hry a komunikaci.

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 

Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je kruh (například středový) 
- kruh má poloměr 9 metrů 
- na obvodu je rovnoměrně postaveno šest met
- cvičeni je určeno pro sedm hráčů do pole (A-G)
- šest hráčů (A-F) je rovnoměrně rozestaveno u met na obvodu
- hráčů (G) stojí ve středu herního prostoru
- hráč (A) na obvodu má míč  

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) 
- hráč (A) přihrává na nejblíže vpravo stojícího hráče (F)
- středový hráč (G) je v pohybu směrem k dvojici hráčů (A) a (F)
- hráč (F) prvním dotekem posouvá míč na středového hráče (G)
- v tento okamžik vyráží směrem do středu rozehrávající hráč (A)
- hráč (F) po přihrávce na hráče (G) vbíhá do středu herního prostoru
- středový hráč (G) přihrává na hráče (A)
- hráč (A) prvním dotekem naráží míč zpět na hráče (G)
- hráč (A) se rozbíhá do prostoru, tak aby mohl hru přenést na jiného hráče na obvodu
- hráč (G) naráží míč na rozběhnutého hráče (A)
- po naražení míče jde hráč (G) na původní pozici hráče (F)
- hráč (A) dává přízemní přihrávku  na hráče (C) a jde na jeho místo
- do další kombinace se zapojuje trojice hráčů (C), (D) a (F)
- cvičení se opakuje 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty

- u cvičení lze upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) počet hráčů zapojených do cvičení (8-10)
(c) počet hráčů ve středu (2-3)
- hráči cvičení mohou provádět "slabší" nohou
- hráči po odehrání míče a pohybu směrem na obvod provádí obratnostní cvičení

 

Pomůcky: 

- 1x míč
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- případně rozlišovací trika 


TIP REDAKCE