Rozvoji rychlostní vytrvalosti se můžeme věnovat buď nespecifickou formou bez míče, jak například v kondičním cvičení Fotbalová rychlostní vytrvalost v šestiúhelníku, ve kterém se zaměřujeme na rozvoj rychlostní vytrvalosti, obratnosti při změně směru pohybu a tím spojené silové schopnosti nebo naopak specifickou formou jako například v cvičení Kondiční přeběhy se zakončením, které využívá celou hrací plochu a rychlostní vytrvalost je rozvíjena herní formou v podobě kombinace, náběhu, vedení míče a zakončení na branku s brankářem. 

Herně-kondiční cvičení s názvem Fotbalová rychlostní vytrvalost se zakončením do malé branky je organizačně nenáročné, trenéři si vystačí s malým prostorem a  přestože je cvičení ukončeno zakončením, tak v cvičení nejsou potřeba brankáři.


Cvičení je určeno pro věkovou kategorii starších žáků a dorostenců. Cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole, což je optimální počet. Cvičení je vhodné zařadit jak do přípravného období, ale i do soutěžního období, v případě, že hráči potřebují obnovit kondici například po zranění nebo jako součást pozápasového tréninku pro hráče, kteří neměli velké zápasové zatížení.   


Tipy na rozvoj rychlostní vytrvalosti s míčem:

 


Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj herní rychlostní vytrvalosti formou jednoduché kombinace, naražení na jeden dotek, intenzivní vedení míče a zakončení do malé přenosné branky. Hráč při zakončení se musí vyrovnat s tím, že v prostoru odkud zakončuje probíhá další akce a je třeba, aby měl kontrolou pohyb ostatních hráčů. V cvičení po hráčích požadujeme perfektní technické provedení přihrávek, jejich razanci i správné načasování, vyražení po odehrání míče, správné přijmutí míče   a zakončení.

Hráči dynamicky vyráží a sprintují po každém odehrání míče, delší běžecké úseky hráči provádí maximální intenzitou.

 

 

Organizace herně-kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry jsou 20x15 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na dolní stranou herního prostoru je malá branka pro zakončení
- přenosná branka je dva metry od dolní strany prostoru
- branka je obrácena směrem ke středu hrací plochy
- u obou horních rohů jsou postaveny tréninkové figuríny
- figuríny jsou 5 metrů od boční i horní strany 
- cvičení je určeno pro 6 hráčů (A-F):
(a) u levého dolního rohu jsou rozehrávající hráči (A), (E) a (F)
(b) v levém horním rohu je hráč (B)
(c) u pravého dolního rohu stojí hráč (C)
(d) v pravém horním rohu je hráč (D)
- rozehrávající hráči mají k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis herně-kondičního cvičení: 

- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) vyráží vpřed k prostoru tréninkové figuríny
- hráč (B) míč přijme a navádí ho směrem na tréninkovou figurínu
- hráč (B) míč přihrává na hráče (A) a obíhá z druhé strany figurínu
- hráč (A) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (A) po naražení, po levé ruce obíhá figurínu, a jde na pozici hráče (B)
- hráč (B) krátce vede míč a přihrává na hráče (C)
- poté vysprintuje na pozici hráče (C)
- hráč (C) přihrává na hráče (D)
- po přihrávce hráč (C) vyráží vpřed k prostoru tréninkové figuríny
- hráč (D) míč přijme a navádí ho směrem na tréninkovou figurínu
- hráč (D) míč přihrává na hráče (C) a obíhá z druhé strany figurínu
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (D)
- hráč (C) po naražení, po pravé ruce obíhá figurínu, a jde na pozici hráče (D)
- hráč (D) krátce navádí míč do prostoru pro zakončení
- hráč (D) akci zakončuje, po zakončení vysprintuje mezi rozehrávající hráče
- další akci zahajuje hráč (E), když je na nové pozici hráč (A)

 


Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení jsou 3-5 minuty
- doporučený interval odpočinku jsou 1-2 minuty
- doporučeny počet opakování v sérii je 3-6x
- doporučený počet sérií 1-2x 
- po hráčích požadujeme maximální intenzitu (běhu, vyražení, přihrávek)
- je třeba pamatovat na to, že cvičení je třeba provádět z obou stran
- u rozehrávajících hráčů je potřeba mít k dispozici dostatek náhradních míčů

 


Tipy na rozvoj rychlostní vytrvalosti bez míče:


Varianty: 

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (čtverec, ...)
(c) počet branek po zakončení (2 nebo 3)
- před branku je možné postavit několik tréninkových figurín
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- branka pro zakončení může být nahrazena prostorem pro provedení míče

 

Pomůcky:

- 1x branka (mala, přenosná)
- 18x míč
- 4x kužel
- 2x tréninkové figuríny nebo velký kužel
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE