Rozvoj herní rychlostní a krátkodobé vytrvalosti jsme se věnovali v herně-kondičních cvičeních Kondiční přeběhy se zakončením, ve kterém je vytrvalost rozvíjena herní formou v podobě kombinace, náběhu, vedení míče a zakončení na branku s brankářem nebo cvičení Rozehrání od brankáře a vyvedení míče, ve kterém se zaměřujeme na založení útoku a rozehrání útočné akce od brankáře a pohledu kondičního na  náběh středních obránců do prostoru vedle boků pokutového území a dynamické vyvedení míče směrem k brance soupeře. 

Kondiční cvičení Kondiční stromeček s míčem a zakončením je organizováno proudovou metodou na prostoru celého hřiště, prakticky všichni hráči jsou neustále v pohybu, čímž u hráčů rozvíjíme rychlostní a krátkodobou vytrvalost specifickým-herním způsobem s míčem. Od hráčů vyžadujeme technicky perfektní provedení, správné načasování náběhů i přihrávek a to včetně koncentrace při únavě nastupující v průběhu cvičení.

Cvičení zařazujeme jako hlavní náplně tréninkové jednotky v průběhu přípravného období, zvládnou ho hráči dorosteneckých týmů a mužů, v případě organizace pouze na polovině je cvičení vhodné i pro mladší a starší žáky. Pro cvičení je třeba dostatečný počet hráčů, tak jak tomu v přípravném období bývá.

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na kondiční cvičení bez míčem:

 


Cíl kondičního cvičení:

Herně-kondiční cvičení je zaměřeno především na rozvoj rychlostní a krátkodobé vytrvalosti a specifickou, tedy herní formou s míčem. Cílem je nepřerušované provádění přesných přihrávek a naražení, převzetí míče do pohybu i s přibývající únavou a neustálý pohyb hráčů při výběru místa před přijmutím míče. Z křídelního prostoru vyžadujeme adresné střílené centry na nabíhající zakončující hráče v pokutovém území, kteří obvykle nabíhají do prostoru první tyče.

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je celé hřiště
- na brankových čarách jsou branky
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 brankáře
(b) 12-20 hráčů do pole
- minimální počet hráčů do pole je 12
- cvičení je organizováno proudovou metodou
- rozestavení hráčů a met je dle diagramu cvičení
- cvičení se provádí paralelně na polovinách hrací plochy

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajují hráči (A) na pozicích na brankové čáře
- hráč (A) přihrává na nejbližšího hráče (B)
- a jdou za přihrávkou 
- hráč (B) míč prvním dotekem sráží zpět na hráče (A) a obíhá svou metu
- hráč (A) posílá míč hráči (B) do běhu
- to samé se opakuje u následující mety
- u předposlední mety hráč (D) přijme přízemní přihrávku od hráče (C)
- posune míč prvním dotekem na hráče (E)
- hráč (E) se odpoutává od poslední mety odpoutává a jde pro přihrávku
- tu sklepne a zabíhá za kuželem do křídelního prostoru
- hráč (D) u předposlední mety dává předfinální pas do křídla
- hráč (E) centruje na útočníka (F) nabíhajícího z hranice pokutového území
- nabíhající hráč (F) akci zakončuje
- bere si míč a staví se k výchozí metě protějšího stromečku
- hráči se po odehrání míče okamžitě během přesouvají na pozici následujícího hráče
- posuny hráčů jsou:
(a) A->B
(b) B->C
(c) C->D
(d) D->E
(e) E->F
(f) zakončující hráč F do druhého zástupu
- další hráč s míčem vybíhá vždy když se zahajuje kombinace mezi hráči u poslední mety
- doporučeným intervalem zatížení je 4-8 minut, počet opakování 2x - 6x

 


Tipy na cvičení rozvíjející kondici herní formou:


Varianty:

- pro mladší a starší žáky je možné využít pouze polovinu hrací plochy
- je možné centrovat na (levou/pravou) nohu
- hráči přihrávají pouze slabší nohou
- zakončení platí pouze prvním dotykem
- týmy soutěží o větší počet vstřelených branek

 

Pomůcky:

- 2x velké branky (přenosné)
- 16x míč
- 12x kužely (kloboučky, mety)
- 2x zapichovací tyče
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE