3x VIDEO VARIANTA  Narážečka a pohyb po naražení jsou základní dovednosti, které se vedle vedení a ovládání míče musí naučit začínající fotbalisté. Na www.trenink.com jsme uveřejnili seriál Pohyb bez míče ve čtveřici  nebo páty díl seriálu Načasování a pohyb na jeden dotek, který zvládnou hráči kategorie mladších žáků  
 
První díl seriálu Nácvik narážečky ve trojici v sobě vedle nácviku narážečky kombinuje i další základní herní dovednosti jako je přihrávka, přijmutí a vedení míče a pohyb hráče bez míče. Cvičení pohybem protihráče se blíži realitě v utkání. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení nácvik narážení míče v podmínkách blízkých utkání, kdy hráč který zahajuje narážečku je atakován obráncem, který běží přímo proti němu. Hráči musí naražení míče správně načasovat, míč přihrát a přijmout a následně vést pryč z místa naražení. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník 25x15 metrů
- herní pozice jsou vyzančeny pomocí met
- pozic je v herním prostoru vyznačeno šest:
(a) statovní a koncová jsou ve středu kratších stran herního prostoru
(b) další dvě jsou 5 metrů od startovní pozice, tvoří trojúhelník se startovní pozici
(c) poslední dvě jsou 10 metrů od startovní pozice, ve dvojnásovné vzdálenost než předchozí
- cvičení je určneo pro 8 hráčů
- u startovní pozice jsou hráči (A) a (B), oba s míčem
- u koncové pozice jsou dva hráči (E) a (F), bez míče
- na vrcholech malého trojúhelníku jsou hráči (C) a (D), bez míče
- na vrcholech velkého trojúhelníku jsou nahrávači (X) a (Y), bez míče 
- cvičení je organizováno proudovou metodou 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- přihrává na hráče (C) a přebíhá na jeho pozici
- hráč (C) míč přijme a vnější stranou obíhá svou pozici
- míč krátce vede směrem na hráče (E)
- po krátkém vedení dává dlouhou přihrávku na hráče (E)
- po přihrávce běží proti hráči (E)
- hráč načasuje přihrávku na narážeče ((X)
- narážečka od hráče (X) jde okolo běžícího hráče (A)
- který se řadí na pozici (E)
- hráč (E) míč přijme a vede ho vnější stranou okolo pozice (C)
- následně se řadí na pozici (A), kde stojící rozehrávající hráči
- cvičení pokračuje přihrávkou od hráče (B)
- cvičení se opakuje
 
 
Tipy na související cvičení:
 
Varianty:
 
- cvičení může probíhat současně
- je možné upravit velikost herního prostoru (změnšit/zvětšit)
- hráč (C) míč srazí proti hráči (A), otáčí se a hráč mu míč dává do běhu - videoukázka
- hráč (C) si po přihrávce od narážeče (X) míč naráží s hráčem (A) - videoukázka
- nahrávač (X) míč posouvá na hráče (A), který dává proti noze na hráče (E) - videoukázka
- hráči míč provádí "slabší" nohou
- cvičení probíhá poouze na jedné straně (4-6) hráčů
- hráč (E) po skončení akce přebíhá na pozici (B)
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kužely, kloboučky)
- 6x míč
- případně rozlišovací trika
 
 
 TIP REDAKCE