Rozvoj aerobní vytrvalosti může během zimní přípravy probíhat buď bez míče, jako v cvičeních Vytrvalostní čtyřlístek a Vytrvalostní bonbónek nebo s míčem, jak tomu bylo v cvičeních Kondiční běhy s míčem ve čtveřici a Vytrvalost s míčem po celém hřišti.

Obrovskou výhodou cvičení s názvem Aerobní vytrvalost s narážečkami je rozvoj kondice herní formou, navíc s možností zařadit do cvičení od 8 do 16 hráčů, což cvičení činí velmi variabilním s možností využití u hráčů s různým počtem hráčů zapojených do přípravy. 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvoj vytrvalosti a rychlostní vytrvalosti, který je kombinován s herní činností v podobě naražení míče na jeden dotek na střední vzdálenost, v případě variant cvičení i přijmutí míče a jeho vedení a ovládání. Vedle dlouhých běžeckých úseků a hráči musí mezi naraženími absolvovat krátké úseky vyražení a změny směru běhu. 

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou jsou 25x50 metrů
- horní strana herního prostoru prochází značkou pokutového kopu
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- dolní strana herního prostoru je pomocí tří kuželů rozdělena na 5 stejných úseků
- v prostoru mezi hranou pokutového území a dolní stranou herního prostoru jsou 4 mety
- mety jsou v ose boků pokutového území tyčí branky  
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dvě čtveřice:
(a) pasivní nahrávači stojí na hraně pokutového území (A-D)
(b) aktivní hráči (K-N)  
- nahrávači mají každý míč

 


Popis kondičního cvičení:

- hráč (K) běží proti hráči (A) s míčem
- hráč (A) přihrává na hráče (K), který prvním dotekem naráží míč zpět
- poté hráč (K) obíhá středovou metu a běží k metě na dolní straně herního prostoru
- následně se hráč rozbíhá proti hráči (B)
- cvičení se opakuje u narážečů (B), (C) a (D)
- po naražení s hráčem (D) hráč (K) běží ke kuželu v levém dolním rohu herního prostoru
- poté běží ke kuželu v levé horní části herního prostoru
- následuje dlouhý 50 metrový běžecký úsek ke kuželu v pravém horním rohu
- poslední změna směru běhu a hráč (K) dobíhá do výchozí pozice
- hráč (L) zahajuje cvičení, když si hráč (K) narazí míč s nahrávačem (B)
- cvičení se opakuje

 

Tip na související články:

 

Varianta 1

 

Varianta 2

 

Varianty:

- je možné upravit velikost vnějšího obdélníku (zvětšit/zmenšit)
- do zadní delší strany je možné umístit:
(a) slalom ze zapichovacích tyčí
(b) překážky
- hráči naražení míče provádí "slabší" nohou
- cvičení probíhá v protisměru
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

Pomůcky:

- 4x kužel 
- 7x meta (klobouček)
- 4x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE