VYTRVALOST  Třetí díl kondičního seriálu Rychlostní vytrvalost ve čtverci s míčem navazuje na jednodušší první díl a organizačně podobnou druhou variantu cvičení, kde do běhu se změnou směru vloženo naražení.
 
Cílem cvičení bude rozvoj rychlostní vytrvalosti pomocí jednoduchých herních činností jako je vedení míče, přihrávání a pohybu bez míče. Cvičení zvládnou hráči žákovských kategorií a starší hráči.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem kondičního cvičení je rozvoj rychlostně vytrvalostních schopností hráčů. Rozvoj a nabírání kondice probíhá za použití míče. Velice důležitá je maximální intenzita zatížení pohybu s míčem i bez míče, současně je neméně důležité správné technické provedení vedení míče a přihrávání.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem cvičení je čtverec o straně 25 metrů
- ve středu prostoru je zapichovací tyč
- cvičení je určeno minimálně pro 6 hráčů do pole
- hráči jsou rozestavení podle obrázku:
(a) dva hráči u prvního kuželu
(b) dva hráči druhého kuželu
(c) u třetího a čtvrtého hráče stojí pouze jeden hráč
- míč má u sebe pouze hráč u prvního kuželu
- celé cvičení se provádí pouze s jedním míčem
- v rozích jsou připravené další míče při případném zakopnutí
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- akci zahajuje hráč u prvního kuželu
- hráč míč vede směrem na druhého hráče
- v polovině strany přihrává na hráče u druhého kuželu
- okamžitě po odehrání míče běží ke středové zapichovací tyči
- kteoru po levé ruce obíhá
- a běží proti hráči s míčem
- druhý hráč míč nahrává rozehrávajícímu hráči
- rozehrávající prvním dotykem vrací míč na druhého hráče
- následně rozehrávají vybíhá z herního prostoru
- a beží na pozici třetího hráče
- druhý hráč míč přijme
- a vede ho na hráče na třetí pozici
- cvičení se opakuje
- obvykle v rámci jedné série proběhne 6-8 kol
 
Tipy na související cvičení:
 
 
Varianty:
 
- hráč po naražení obíhá metu hráče se kterým si narážel (videoukázka)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- dle záměrů trenéra lze různě manipulovat s velikosti herního prostoru:
(a) zmenšit čtverec na velikost strany 15-20 metrů
(b) zvětšit čtverec na velikost strany 30-40 metrů
- hráči mohou cvičení provádět "slabší" nohou
- u hráčů slabší technické vyspělosti je možné povolit více doteků
- trenér určí jak se středový hráč musí dostat blízko pro narážečku
 
Pomůcky:
 
- 1x zapichovací tyč
- 4x malé kuželky (mety, kloboučky)
- 5x míč
 
 TIP REDAKCE