Herně kondičním cvičením, které v sobě kombinují jak herní nebo soubojovou složku a složku kondiční jsme se věnovali v cvičeních Kondiční souboje 1:1 na 5 branek s nahrávači, ve kterém permanentně probíhají soubojové situace jeden na jednoho (1:1) s cílem provést míč pod kontrolou pokud možno co největším počtem branek nebo v cvičení Dva souboje 1:1 bez branek s 8 nahrávači, ve kterém dbáme na odolnost hráčů v soubojových situacích, důsledné krytí míče a v opačném případě o pokusy konstruktivního odebrání míče.

Cvičení s názvem Přijmutí míče a intenzivní práce s ním je inspirováno tréninkem španělského fotbalovým klubem Rayo Vallecano de Madrid, cvičení je možné zařadit do týmového nebo skupinového tréninku. Případně pro hráče, kteří v utkání střídali, neměli takové tréninkové zatížení nebo se vrací po zranění.  

Cvičení je podle varianty určeno pro 8 až 12 hráčů, pro hráče věkové kategorie U14-U21. Cvičení je extrémně kondičně náročné, je třeba to zohlednit při stanovování intervalu zatížení a odpočinku. Kondiční cvičení se svojí proměnlivostí a variabilitou blíží zápasovým situacím, které umocňuje aktivně bránící a napadající obránce.

 

 

Cvičení je vhodné zařadit do tréninkového procesu v rámci přípravných období.  


Tipy na kondiční cvičení s míčem:

 

 

Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvoj herní kondice, síly, rychlostní vytrvalosti a obratnosti formou intenzivních intervalu soubojových situací jeden na jednoho na malém prostoru. Útočící hráči se během cvičení musí soustředit na klamavé pohyb, uvolnění se od bránícího hráče, přijmutí míče a jeho krytí, přihrávku na spoluhráče na obvodu hrací plochy. Bránící hráči se soustředí na osobní bránění útočícího hráče, hru do těla a snahu o konstruktivní odebrání míče bez faulu.   

 


Organizace herně-kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je kruh
- kruh má průměr 20 metrů (poloměr 10 m)
- kruh je vyznačen pomocí met
- cvičení je určeno pro 8 hráčů (A-H), rozdělených na dva týmy:
(a) modří (A-D)
(b) červení (E-H)
- uvnitř herního prostoru jsou vždy dva hráč 
- po jednom z každého týmu (A) a (E)
- ostatní hráči jsou rovnoměrně rozmístěni na obvodu herního prostoru
- tři hráči na obvodu mají u nohy míč

 

 


Popis herně-kondičního cvičení:

- do cvičení je aktivně zapojena dvojice soupeřů (A) a (E)  
- hráč (A) je v pozici útočníka
- hráč (E) je v pozici obránce
- útočící hráč (A) se klamavými pohyby uvolňuje 
- pohybem si říká o přihrávku od libovolného hráče na obvodu, který má míč 
- po přijmutí míče musí udržet míč pod kontrolou
- a přihrát libovolnému hráči na obvodu, který je bez míče 
- bránící/napadající hráč se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- v případě zisku míče také přihrává na hráče na obvodu
- v rámci intervalu se role hráčů nemění 

 

 


Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení je 20-45 vteřin, obvykle 30
- interval odpočinku pak mezi 60 a 135 vteřinami
- každý z dvojice by se měl objevit jak v roli obránce, tak útočníka
- bránící hráči by v soubojích měli být důrazní, ale nefaulovat 
- varianta 2 cvičení hráče vede i k zakončení do malých branek
- varianta 3 cvičení využívá i neutrální nahrávače
- varianta 4 cvičení v sobě kombinuje varianty 2 a 3
- varianta 5 je zaměřena na vedení míče pod tlakem a schopnost udržet ho pod kontrolou
- po neutrálních hráčích požadujeme, aby byli ve správném postavení vůči hráči s míčem

 

 


Tipy na kondiční cvičení bez míče:

 

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (čtverec/obdélník)
- hráči na obvodu míč vhazují autovým vhazováním
- hráči ve středu míč na obvod vrací prvním dotekem

 

 


Pomůcky:

- mety (8x) na vyznačení kruhového herního prostoru
- 10x míč
- rozlišovací trika (3 barvy)
- branka (malé)


TIP REDAKCE