Soubojovým cvičením jeden na jednoho, ve kterých hráče vedeme k tomu, aby měli odvahu prosadit se proti obránci, přešli přes něj a zakončili jsme se věnovali v cvičeních Různé napadání v souboji 1:1, které si klade za cíl naučit útočníky i obránce řešit souboj jeden na jednoho při různém způsobu bránění a odebírání míče nebo v herním cvičení První dotek s míčem a herní souboj, ve kterém se zaměřujeme na nácvik prvního kontaktu s míčem v podobě prvního doteků s míčem, který hráč musí provádět rychle a do směru, který je výhodnější.
 
Herní tréninkové cvičení s názvem 1:1 sprintem od brankové čáry se zakončením je zaměřeno na schopnost hráčů prosadit se v souboji jeden na jednoho (1:1) v prostoru před pokutovým územím soupeřovi branky. Od hráčů vyžadujeme důraz v osobním souboji a tah na branku okamžitě poté, co hráč dostane míč pod svou kontrolu. Hráč s míčem si musí připravit takovou pozici, aby mohl ohrozit branku soupeře a akci zakončit vstřelením branky.


Cvičení je určeno minimálně pro šest fotbalistů a jednoho brankáře, ale pro maximální intenzitu cvičení je potřeba více hráčů. Osm nebo deset, ale klidně i dvanáct. Cvičení je vhodné pro průpravnou nebo hlavní část tréninkové jednotky od věkové kategorie starší přípravky až po "A" mužstvo. Kondiční složku cvičení je možné akcentovat ve věkové kategorii dorostenců dospělých.

 

Tipy na cvičení zaměřené na soubojové chování:

 

 

Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je naučit hráče řešit soubojové situace jeden na jednoho v prostoru před a v pokutovém území, před brankou soupeře. Hráči, kteří o míč bojují, ho obvykle přijímání v bočním postavení nebo v postavení zády k brance soupeře. Po vyhraném souboji a překonání bránícího hráče, hráč s míčem zakončuje akci střelbou. Od bránícího hráče, který nezíská míč jako první, vyžadujeme snahu o konstruktivní odebrání míče, pokud ho útočící hráč překoná, tak i dohrání situace a pokus o znemožnění zakončení.
 

 

Organizace herního cvičení: 

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 25x25 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na horní autové čáře je ve středu postavena branka
- ve svislé ose herního prostoru je umístěný cílový obdélník
- cílový obdélník má rozměry 7x5 metrů
- obdélník je umístěn 3 metry od dolní strany herního prostoru 
- herní cvičení je určeno minimálně pro:
(a) osm hráčů
(b) jednoho brankáře
- brankář chytá ve velké brance
- kde má připraveno dostatek míčů
- hráči jsou rozděleni do dvou družstev (4:4)
- každé družstvo stojí na brankové čáře, ve svém rohu
- první hráč každého zástupu stojí zády k hernímu prostoru

 

 

Popis herního cvičení:

- každou jednotlivou akci zahajuje brankář
- brankář rozehraje míč do prostoru cílového čtverce
- ve chvíli přihrávky - na pokyn - startuje první hráč z každého družstva
- hráč, který získá míč, ho musí vyvést mimo cílový obdélník
- tak, aby neprošel stranou cílového obdélníku, která je nejbližší brance
- hráč s míčem se po vyvedení míče snaží vyřešit situaci 1:1 a zakončit
- bránící hráč vytváří tlak na hráče s míčem
- pokouší se o konstruktivní odebrání míče 
- v případě, že míč konstruktivně odebere, tak okamžitě zakončuje on
- po skončení akce pokračuje další dvojice

 

 

Trenérské poznámky:

- v případě, že požadujeme maximální intenzitu, tak potřebujeme 10 nebo 12 hráčů
- pokud chceme hráčům ztížit přijmutí míče, tak brankář míč vyhazuje
- mladší věkové kategorie (přípravky, ...) využijí varianty s malými brankami

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit velikost nebo tvar cílového obdélníku
(c) změnit umístění cílového prostoru
- akce musí skončit do (5,10,15) sekund po získání míče
- v případě, že míč vybojuje bránící hráč, tak akce končí
- hráč s míčem může projít libovolnou stranou cílového prostoru
- hráči před vyražením provádí koordinační/obratnostní cvik (kotoul, otočení, výskok, ...)
- branku s brankářem je možné nahradit dvojicí nebo trojicí malých branek 

 

Tipy na cvičení zaměřené na zakončení po souboji jeden na jednoho:


Pomůcky:

- 10x míč
- 1x velká branka (přenosná)
- 4x mety na vyznačení hrací plochy
- 4x mety na vyznačení koncového čtverce
- rozlišovací trika - 2 barvy 


TIP REDAKCE