ROZCVIČENÍ   "Výběr místa je jednou ze základních herních činností každého fotbalisty a to přestože probíhá bez míče," říká autor cvičení, který na www.trenink.com publikoval cvičení Výběr místa a naražení v trojúhelníku (2.část) nebo Nácvik narážečky ve trojici (2.část)
 
Druhý díl seriálu Vedení míče a přihrávky v italském čtverci je inspirován cvičením, které do tréninkového procesu zařazují mužstva z Apeninského poloostrovu, proti úvodní části je do cvičení zapojeno pět hráčů. Zvládnou ho hráči již od věkové kategorie přípravek.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení, které v tréninku zařazujeme do rozcvičení starších hráčů nebo do hlavní části u přípravek, je nácvik správného výběru místa a přijmutí přihrávky. Neméně důležité je soustředit se na načasování náběhu a provedení přihrávky na krátkou nebo střední vzdálenost. 
 
Vedení míče a přihrávky v italském čtverci - cvičení na výběr místa
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana herního prostoru má délku 15 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v težišti herního prostoru (čtverce) je kužel
- cvičení je určeno pro pět hráčů do pole:
(a) hráč (A) a (D) stojí v jednom rohu herního prostoru
(b) hráč (B) stojí v rohu, po levé ruce hráče (A)
(c) hráč (C) stojí v rohu, po pravé ruce hráče (A)
(d) hráč (E) stojí v těžišti herního prostoru
- roh proti hráčům (A) a (D) je volný, bez hráče
- hráč (A) má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na středového hráče (E)
- hráč (E) se rozhoduje, zda přihraje hráči (B) nebo (C)
- hráč (E) přihrává na hráče (B)
- po odehrání míče běží hráč (E) do zástupu rozehrávajících hráčů
- v tento okamžik startuje hráč (C) ke čtvrtému volnému rohu
- současně hráč (A) reaguje na tento pohyb a běží na volnou pozici (C)
- hráč (B) přihrává k volnému rohu na dobíhajícího hráče (C)
- hráč (B) po přihrávce běží na pozici středového hráče (E)
- hráč (C) po přeběhnutí přihrává na hráče (A), který dobíhá na pozici hráče (C)
- hráč (C) po přihrávce přebíhá na původní pozici hráče (B)
- hráč (A) prvním dotykem přihrává na rozehrávajícího hráče (D)
- další opakování zahajuje hráč (D)
 
 
Tipy na související cvičení:  
 
 
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost harního prostoru (10,12,20) metrů
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení může probíhat protisměrně
- další čtyři varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 5x kužel (mety)
- 1x míč
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE