4x VIDEO VARIANTA  Výběr místa je jednou ze základních herních činností každého hráče a to přestořže probíhá bez míče. Výběru místa jsme se na stránkách www.trenink.com v článcích Výběr místa a naražení v trojúhelníku (2.část) nebo Nácvik narážečky ve trojici (2.část), kde byla v nácviku akcetována především narážečka.
 
První část seriálu Vedení míče a přihrávky v italském čtverci je inspirován cvičením, které do tréninkového procesu zařazují mužstva z Apeninského poloostrovu, zvládnou ho žákovská mužstva nebo vyspělé týmy přípravek.   
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení, které se obvykle zařazuje do úvodu tréninku nebo do rozcvičení, je nácvik správné výběru místa pro přijmutí přihrávky, načasování jak náběhu, tak vlastní přihrávky, krátké, intenzivní vedení míče a změny směru při běhu s míčem i bez míče. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana herního prostoru má délku 15 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v težišti herního prostoru (čtverce) je kužel
- cvičení je určeno pro čtyři hráče do pole:
(a) hráč (A) a (D) stojí v jednom rohu herního prostoru
(b) hráč (B) stojí v rohu, po levé ruce hráče (A)
(c) hráč (C) stojí v rohu, po pravé ruce hráče (A)
- roh proti hráčům (A) a (D) je volný, bez hráče
- hráč (A) má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) vede míč k metě, v těžišti herního prostoru
- obchází metu a rozhoduje se zda přihraje hráči (B) nebo (C)
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- v tento okamžik startuje hráč (C) ke čtvrtému volnému rohu
- hráč (A) po přihrávce na hráče (B) běží k volné pozici hráče (C)
- hráč (B) přihrává k volnému rohu na dobíhajícího hráče (C)
- hráč (B) zůstává na svém místě
- hráč (C) míč přijme a vede ho zpět ke své pozici 
- v polovině strany herního prostoru přihrává hráč (C) na hráče (A)
- hráč (A) dává dluhou přihrávku na rozehrávajícího hráče (D)
- hráč (C) obíhá hráče (B), který stojí na jeho původní pozici
- a běží za pozici rozehrávajícího hráče (D)
- další opakování zahajuje hráč (D) vedením míče  
 
 
Tipy na související cvičení:
 
 
 
Varianty
 
- je možné upravit velikost harního prostoru (10,12,20) metrů
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení může probíhat protisměrně
- další čtyři varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 5x kužel (mety)
- 1x míč
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE