Cvičením pro předzápasové rozcvičení jsme se inspirovali na pražské Letné, před před letním utkání Fortuna ligy mezi AC Sparta Praha a 1. FC Slovácko, které je svou organizací podobné s cvičením Přihrávky na sedmi pozicích, kde jde především o nácvik kombinace a přihrávek.  

Cvičení je inspirováno tréninkem, respektive předzápasovým rozcvičením Tottenham Hotspur FC, účastníka anglické Premier league. Cvičení s názvem Předzápasové rozcvičení jednoduchou kombinací je určeno pro deset hráčů, kteří se připravují na mistrovské utkání. Cvičení probíhá formou kombinace s míčem, pohybu nez míče, výběru místa a komunikace mezi hráči.


Cvičení zaměřena na rozcvičení před zápasem:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení pro předzápasové rozcvičení je připravit hráče na zatížení v zápase, případně před tréninkem, pomocí přihrávek, naražení míče na malém prostoru, uvolnění se do prostoru, včetně správného výběru místa, pohybu za míčem, přijmutí míče a jeho vedení. Během rozcvičení po hráčích požadujeme koncentraci na jednotlivé herní činnosti a správné technické provedení, včetně rychlosti a přesnosti provádění srovnatelné se zápasem.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 14x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v kratší, svisle ose herního prostoru jsou jsou umístěny dva kužely
- rozestup mezi horní ma dolním středovým kuželem jsou dva metry
- cvičení je určeno pro 1O hráčů do pole:
(a) hráči na obvodu hrací plochy (A-H)
(b) hráči ve středu hrací plochy (X-Y)
- hráči (A) a (E) mají u nohy míč  

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení probíhá paralelně od hráčů (A) a (E)
- hráč (A) zahajuje cvičení přihrávkou po zemi na středového hráče (X)
- hráč (A) po rozehrání vyráží proti hráči (X)
- hráč (X) prvním dotekem míč naráží na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (A) dává dlouhou příčnou přihrávku na hráče (C)
- hráč (A) jde po přihrávce na pozici hráče (X)
- středový hráč (X) přebíhá na pozici hráče (C)
- hráč (C) si prvním dotekem obhazuje metu u které stojí
- z vnější strany ji obíhá, míč přijme a vede směrem k hráči (F) 
- v polovině strany herního prostoru hráč (C) přihrává na hráče (F)
- po přihrávce přebíhá hráč (C) na pozici hráče (F)
- obdobně cvičení probíhá od hráče (E)
- cvičení se opakuje

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení dvojice středových kuželů (menší/větší rozestup)
(c) a změnit tvar herního prostoru z obdélníku na čtverec
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- cvičení z každé strany je zahájeno autovým vhazováním
- cvičení je možné provádět "slabší" nohou
- cvičení je určeno:
(a) maximálně pro 14 hráčů do pole
(b) minimálně pro 6 hráč do pole 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 6x kužel (meta, klobouček)
- 2x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE