Tréninkovým cvičením, které jsou organizovány v prostoru vymezeném trojúhelníkem jsme se věnovali v cvičeních Najdi si prostor pro přihrávku v trojúhelníku nebo průpravné cvičení Výběr místa v trojúhelníku při kombinaci, které je inspirováno tréninkovým cvičením z mládežnické akademie FC Barcelona, která sídlí v La Masia, kde působí všechny mládežnické týmy FC Barcelona.

Cvičení Naraž míč a vysprintuj v trojúhelníku určené pro přípravnou část tréninku se soustředí především na dobrou techniku, přesnost a razanci přihrávek, naražení, pohyb po přihrávce a náběh do prostoru, kde hráč znovu může zapojit do kombinace. Kombinace v převážně většině času by měla probíhat na jeden dotek.

Tipy na cvičení organizované v trojúhelníku:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení, v rámci přípravné/průpravné části tréninku, je pomocí jednoduché kombinace a naražení mezi dvojicí hráčů, pohybu bez míče po jeho odehrání, vyražení za míčem, přesných přihrávek se správnou razancí, připravit hráče na zatížení v tréninkové jednotce a současně zopakovat základní herní dovednosti u jednotlivých hráčů. 

Během cvičení po hráčích požadujeme komunikaci, správný výběr místa, časování a pohyb hráče po odehrání míče. Cvičení probíhá ve skupinách po čtyřech hráčích, kteří jsou prakticky neustále v pohybu a v kontaktu s míčem.   

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<
 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 10 metrů
- vrcholy trojúhelníku jsou vyznačeny pomocí met
- před každým vrcholem, ve vzdálenosti 2-3 metrů je postavena dvojice tréninkových figurín
- rozestup tréninkových figurín je 1 metr
- a jsou umístěny uvnitř herního prostoru
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D):
(a) u horního vrcholu stojí hráč (A) s míčem
(b) u pravého dolního vrcholu je hráč (B)
(c) u levého dolního vrcholu stojí hráč (C)
(d) za dvojicí tréninkových figurín, proti hráči (A) stojí hráč (D)

 


Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (D)
- hráč (A) se s přihrávkou rozbíhá podél strany trojúhelníku proti hráči (B) 
- hráč (D) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (A)
- po naražení přebíhá hráč (D) na pozici hráče (A)
- hráč (A) dává delší přihrávku na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce nabíhá do prostoru mezi dvojici tréninkových figurín
- před hráčem (B)
- hráč (B) prvním dotekem přihrává na hráče (A)
- hráč (B) se rozbíhá podél strany trojúhelníku proti hráči (C) 
- hráč (A) jedním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (B)
- a jde na jeho pozici
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru trojúhelníku (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit tvar trojúhelníku, tak aby nebyl rovnostranný 
(c) změnit postavení tréninkových figurín (blíže, dále, nesymetricky, ...)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- hráči v cvičení používají "slabší" nohu
- před doběhem na pozici hráči provádí obratnostní cvik
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 3x meta 
- 6x tréninková figurína
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE