Střelbě a zakončení z prostoru pokutového území, odkud statisticky padá nejvíce branek, jsme se věnovali v cvičeních Zakončení v pokutovém území jako Julius Lavický nebo Zápasové zakončení z prostoru před brankou, ve kterém útočníky vedeme k pohotovému zakončení s omezeným počtem doteků a po předchozím běžeckém zatížení.   

Cvičení Seběhni si pro míč a vystřel je určeno pro trénink, případně skupinový trénink útočníků, se zaměřením na přijmutí míče, navedení míče do střelecké pozice a zakončení z prostoru pokutového území. Autorem cvičení je trenér Vít Caudr, který vede jako hlavní trenér věkovou kategorie U15 v klubu FK Meteor Praha VIII a současně je organizátorem Novoročního lyžování.  

Tipy na cvičení zaměřené na střelbu a zakončení:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného střeleckého cvičení je nácvik přijmutí míče při pohybu zakončujícího hráče směrem od branky, zpracování míče a jeho navedení do prostoru pokutového území, odkud útočník zakončuje jednoduchou útočnou akci. Po hráčích požadujeme perfektní první dotek s míčem, krátké navedení a maximální efektivitu v zakončení.    

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je pokutové území a jeho okolí
- na brankové čáře je postavena branka
- na vrcholu kruhové výseče je postaven kužel
- o 5 metrů dále od branky, v ose hřiště je postaven středový kužel
- ve vzdálenosti 10 metrů od středového kuželu jsou postaveny ve stranách:
(a) levý kužel
(b) pravý kužel
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře 
(b) 5 hráčů do pole (A-E)
- brankář chytá v brance
- u levého kuželu stojí hráči (A) a (B)
- u středového kuželu je hráč (C)
- u pravého kuželu jsou hráči (D) a (E)
- hráči u krajních kuželů mají k dispozici dostatek míčů 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje útočník (C)
- který je v pohybu směrem od branky, do volného prostoru 
- do prostoru před kruhovou výsečí přihrává míč hráč (A)
- hráč (C) se otáčí, přijme míč a navádí ho směrem k brance
- z prostoru pokutového území hráč (C) akci zakončuje
- po skončení akce jde:
(a) hráč (A) na pozici hráče (C)
(b) hráč (C) za hráče (F)
- další akci zahajuje hráč (D) 

 

 

Tipy na cvičení od Víta Caudra:

 

 

Varianty:

 je možné upravit:
(a) postavení výchozích met (menší/větší hloubka)
(b) postavení výchozích met mimo osu hrací plochy
(c) vzdálenost bočních kuželů od středových 
- do prostoru pokutového území, před branku, je možné postavit tréninkové figuríny
- hráči přihrávají a zakončují "slabší" nohou
- zakončení musí probíhat prvním dotekem  
- cvičení může probíhat na dvě branky
- cvičení může být určeno pro více hráčů (6-10)

 

 

Pomůcky:

 

- 1x branka
- 4x kužel
- 5x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE