Posledním cvičením, které bylo zaměřeno na rozvoj rychlosti a obratnosti jsme se věnovali v cvičení Sprintuj a přemýšlej u toho!, které vedle kondiční složku kladlo velký důraz i na mentální stránku výkonu, koncentraci a pozornost.

Cvičení s názvem Vyražení, sprint a obratnost ve tvaru písmene T je zaměřeno čistě na rozvoj rychlosti, obratnosti a schopnosti reagovat na časté změny směru běhu při jeho vysoké intenzitě. Po hráčích požadujeme maximální úsilí a současně dbáme na dodržení požadovaného poměru intervalu zatížení a odpočinku.

 

Cvičení zaměřená na rychlost a obratnost:


Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvíjet u hráčů rychlostní schopnosti, především vyražení a běhu v maximální možné intenzitě na krátkých úsecích do deseti metrů, doplněné o obratnost a silové prvky v podobě častých změn směru běhu. Po hráčích požadujeme dobrou orientaci v prostoru, udržení maximální možné intenzity, optimalizaci trasy běhu a schopnost rychle reagovat. 

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- prostor cvičení je vyznačen pomocí čtyř zapichovacích tyčí
- zapichovací tyče jsou umístěny ve tvaru písmene "T"
- trojice tyčí v jedné ose je postavena ve vzdálenosti 6 metrů
- jedno rameno horní části písmene "T" má 3 metry
- trojice tyčí je vzdálena 10 metrů od dolní zapichovací tyče
- cvičení je určeno pro 1-10 hráčů 
- hráč bez míče  stojí u dolní zapichovací tyče

 

 

Popis kondičního cvičení:

- hráč (A) vyráží k horní středové tyči
- obíhá středovou tyč po své levé ruce a běží k levé horní tyči
- levou tyč obíhá opět po své levé ruce
- následuje delší rovný sprinterský úsek k pravé horní tyči
- pravou horní tyč obí opět po své levé ruce
- po oběhnutí se vrací ke středové tyči, kterou obíhá po levé ruce
- po oběhnutí pokračuje sprint maximální intenzitou k dolní tyči
- po dodržení požadovaného intervalu odpočinku je možné pokračovat dalším opakováním

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) vzdálenost dolní tyče o trojice horních tyčí (zmenšit/zvětšit)
(b) délku ramen horní části písmene "T" (zvětšit/zmenšit)
- horní ramena písmene "T" mohou být asymetrická
- hráči cvičení mohou provádět s míčem
- cvičení je vhodné i v opačném směru
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

 

Pomůcky:

- 4x zapichovací tyč
- případně rozlišovací trika
- případně míč

 


TIP REDAKCE