Úvodní rozcvičení je nedílnou součástí každého tréninku. Pro hráče kteří, trénink co trénink, absolvují stále stejné a stereotypní rozcvičení se tato velmi důležitá část tréninku stává značně demotovující. Navíc hráči mají tendenci stereotypní cvičení šidit, což v důsledku vede k tomu, že jsou připravení na trénink a může docházet ke zbytečným zraněním.      

Úvod tréninku by nikdy neměl být monotónní, cílem je připravit hráče na zatížení naplánované do hlavní části tréninkové jednotky. Před prázdninami jsme přinesli přehled cvičení pro rozcvičení z jarní části sezóny, tentokrát doplňujeme přehled za druhou polovinu kalendářního roku.

 

Krátká a dlouhá přihrávka ve čtverci

Cílem cvičení je naučit hráče měnit rytmus hry a používat při přízemní kombinaci dlouhé přihrávky, kombinované z naražením míče na třetího na krátkou vzdálenost.

Cvičení je vhodné u starších kategorií použít v rozcvičení a u mladších v hlavní části tréninku, je měnit rytmus přihrávek. Po hráčích požadujeme dynamické a přesné provedení.

 

Tandemy při rozcvičení

Cvičení je určeno pro šest hráčů do pole s tím, že da hráči jsou ve středu hracího prostoru jako neutrální nahrávači. Po hráčích požadujeme, aby se koncentrovali na správné načasování přihrávek, stejně jako načasování tandemových náběhů.

Cílem cvičení je rozvíjet u hráčů schopnost hráčů uvolnit se do volného prostoru tandemovým náběhem, při kombinaci trojice hráčů s tím, že finální přihrávka jde do volného prostoru na třetího hráče. 

 

Krátká a dlouhá přihrávka v obdélníku

Cvičení je určeno pro skupinový trénink, nejčastěji tak, že tým je rozdělen na dvě poloviny.

Cílem cvičení je naučit hráče měnit rytmus přihrávek, při kterém hráči pravidelně střídají krátké a dlouhé přízemní přihrávky s okamžitým vyražením hráče po odehrání míče. Hráči pravidelně mění svou pozici, tak aby se naučili nezůstávat stát na místě po odehrání míče. Po hráčích požadujeme dynamické a přesné provedení.

 
Vyveď míč a zapoj do kombinace spoluhráče

V cvičení klademe důraz na spolupráci hráčů zapojených do kombinace a správné načasování náběhu i přihrávky. Výhodou cvičení je, že se hráči vystřídají ve všech pozicích cvičení.

Cílem cvičení vhodného pro rozcvičení je nácvik dynamického vyvedení míče do prostoru, ovládání míče okolo středového kuželu, správné načasování naběhnutí spoluhráče spojeného s přesností a načasováním přihrávky a následný pohyb hráčů bez míče po dokončení kombinace.  

 


Trojúhelníková spolupráce se slalomem

Cvičení je určeno pro malé skupiny hráčů, tak aby všichni hráči byli během cvičení v permanenci. Zvládnou hráči mladších a starších žáků.

Cílem průpravného cvičení je nácvik sledu několika po sobě následujících herních činností jako je vedení míče, přízemní přihrávka, naražení míče prvním dotekem, výběr místa před přijmutím míče a proběhnutí slalomu s míčem u nohy. Po hráčích požadujeme dynamické provedení cvičení s cílem připravit se na větší zátěž v tréninku. 

 

Týmové vedení míče na čtyři branky

Cvičení zaměstnává všechny hráče, kteří jsou zapojení do cvičení. Cvičení zvládnou jak mladší a starší hráči, tak samozřejmě věková kategorie dorostenců u kterých doporučujeme vedení slabší nohou.

Cílem hráčů s míčem je navést míč do takové pozice, aby si mohli míč narazit s neutrálním hráčem a poté míč přijmout a vyvést směrem k jedné z branek a přihrát hráči v brance. Po odehrání míče hráč vyráží za přihrávkou do uvolněné branky.   


Tipy na související články: