V průběhu podzimní části sezóny jsme na stránkách trenérského portálu www.trenink.com publikovali řadu cvičení zaměřených na rozvoj, podnícení, případně obnovu rychlostních schopností hráčů. Cvičení může, ale nemusí bezpodmínečně probíhat s míčem a je možné zařadit je do skupinového nebo týmového tréninku, případně jako jedno ze stanovišť kruhového tréninku. V převážné většině cvičení jsme se vedle rychlosti lokomoce zaměřili také na rozvoj rychlosti reakce a schopnosti reagovat na proměnlivé podmínky.
 
Cvičení jsou určena pro týmy mládeže i pro dospělé, například jako součást zimní přípravy. Cvičení sdílejte a dejte nám na Facebooku vědět, které cvičení jste použili a jaké s ním máte případně zkušenosti?


Cvičení zaměřená na startovní rychlost a rychlost reakce:


>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<
 


Startovní rychlost ve čtverci s míčem

Cílem rychlostě-koordinačního cvičení je naučit hráče vyrazit bez míče, změnit směr běhu okolo vrcholů středového čtverce a po koordinačně náročném intenzivním běhu převzít na místě stojící míč a maximální možnou rychlostí vedení míče ho provést kolem koncové zapichovací tyče. Hráč, který je v souboji pomalejší hráče s míčem k cílové metě stínuje.

Podle míry zapojení pomalejšího hráče bez míče akcentujeme buď rychlostní složku nebo složku herní, soubojovou. 

 


Sprintuj a přemýšlej u toho!

Cílem rychlotně-kondičního cvičení je rozvoj startovní rychlosti a rychlosti reakce, schopnosti rychle se rozhodovat, volit nejoptimálnější řešení a improvizovat. Po hráčích požadujeme, aby přemýšleli o několik k kroků dopředu a dokázali zvolit správné řešení. S ohledem na časté změny směru běhu rozvíjíme běžeckou obratnost, koordinaci a schopnost orientovat se v prostoru, včetně správného náběhu okolo zapichovacích tyčí.  

U hráčů rozvíjí schopnost rychle se rozhodovat během intenzivního sprintu s častými změnami směru běhu, hráč navíc musí volit takovou cestu, aby byla co nejefektivnější, obdobně jako při řešení herních situací má několik možností.

 


Vyražení, sprint a obratnost ve tvaru písmene T

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvíjet u hráčů rychlostní schopnosti, především vyražení a běhu v maximální možné intenzitě na krátkých úsecích do deseti metrů, doplněné o obratnost a silové prvky v podobě častých změn směru běhu. Po hráčích požadujeme dobrou orientaci v prostoru, udržení maximální možné intenzity, optimalizaci trasy běhu a schopnost rychle reagovat. 

Po hráčích požadujeme maximální úsilí a současně dbáme na dodržení požadovaného poměru intervalu zatížení a odpočinku.

 

 

Tip na související cvičení:

 

TIP REDAKCE