Nácviku postupné, přízemní kombinace ve středu hracího pole, před pokutovým územím, jsme se věnovali v cvičeních Kombinace středem se zakončením nebo Zakončení postupného útoku podhrotovým hráčem, které vyústí v zakončení ofenzivním podhrotovým záložníkem.

Cvičení s názvem Vpřed, vzad a uvolnění nabíhajícího hráče si přípravnou kombinací vytváří prostor pro náběh podhrotového hráče na finální přihrávku a zakončení akce z prostoru pokutového území. Cvičení je určeno pro 6-12 hráčů a zvládnou ho hráči od věkové kategorie mladších žáků. Cvičení je vhodné pro trénink organizovaný skupinovou formou.


Tipy na cvičení zaměřené na kombinaci středem pole se zakončením:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem střeleckého cvičení je nácvik postupného útoku středem hrací plochy v prostoru před pokutovým územím, do postupného útoku je zapojen hrotový útočník, který je  v postavení zády k brance. Po sklepnutí míče hráči zahrávají v několika variantách finální přihrávku na rozběhnutého podhrotového hráče, který míč navádí do pokutového území a akci zakončuje.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- herní prostor je zúžen boky pokutového území
- na brankové čáře je postavena branka
- na vrcholu kruhové výseče je tréninková figurína
- v ose hřiště, 35 metrů od branky je postaven výchozí kužel pro rozehrání
- levý a pravý boční kužel jsou na úrovni boku malého vápna
- v prostoru mezi výchozím kuželem a tréninkovou figurínou
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-3 brankáře
(b) 6-12 hráčů do pole (A-F)
- u výchozího kuželu stojí hráči (A), (B) a (C)
- u levého středového kuželu je hráč (D)
- vedle tréninkové figuríny stojí hráč (E)
- u pravého středového kuželu je hráč (F)
- brankář chytá v brance
- rozehrávající hráči mají u nohy dostatek míčů

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení je organizováno proudovou metodou
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- po zemi přihrává na hráče (D)
- ve stejný okamžik se před tréninkovou figurínu dostává hrotový útočník (E)
- hráč (D) prvním dotekem míč posouvá na hrotového útočníka (E)
- okamžitě po naražení se hráč (D) rozbíhá směrem k brance
- ve stejný okamžik k brance startuje i druhý boční hráč (F)
- hrotový útočník (E) naráží míč na rozeběhnutého hráče (D)
- který dává finální přihrávku do pokutového území na hráče (F)
- hráč (F) míč přijme, krátce navede do střelecké pozice a zakončuje
- po skončení akce se:
(a) hráč (A) posouvá na pozici hráče (D)
(b) hráč (D) jde na pozici hrotového útočníka (E)
(c) hrotový útočník (E) jde na pozici zakončujícího hráče (F)
(d) hráč (F) který zakončoval s es míčem řadí mezi rozehrávající
- další akci zahajuje hráč (B) 

 

 

Tipy na související cvičení:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) vzdálenost postavení výchozích pozici od branky
(b) postavení výchozích met mimo osu hrací plochy
(c) tvar výchozích met 
- hráči mohou zakončovat do malých branek (2,3) bez brankáře
- do pokutového území je možné umístit tréninkové figuríny jako pasivní obránce
- cvičení je určeno:
(a) minimálně pro 6 hráče do pole
(b) maximálně pro 12 hráčů do pole
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 1x tréninková figurína
- 3x meta (klobouček)
- 8x míč
- případně rozlišovací trika

 


TIP REDAKCE