Nácviku jednoduché kombinace založené na principu přihraj a běž jsme se věnovali v cvičeních Jednoduché přihrávky a naražení nebo Naraž míč a vysprintuj v trojúhelníku,  ve kterém u hráčů rozvíjíme dobrou techniku, přesnost a razanci přihrávek, naražení, pohyb po přihrávce a náběh do prostoru.

Cvičení Narážečka ve čtverci s příčnou přihrávkou, určené především starším žákům, je složitější variantou cvičení Naražení míče a diagonální naběhnutí, které je určeno pro skupinové rozcvičení 6-8 hráčů, především ve věkové kategorii mladších žáků.

 

Tipy na cvičení zaměřené na nácvik naražení:Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik přijmutí přihrávky a opakované naražení míče okolo bránících hráčů. Během cvičení se zaměřujeme na správné načasování přihrávky, hru jedním dotekem, přesnost a razanci přihrávky na různou vzdálenost, pohyb hráče po naražení a zapojení dalších spoluhráčů do kombinace. Kombinace probíhá celou dobu pouze po zemi, hráči se musí soustředit, aby se hráčem během kombinace nerozeskákal. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomoci kuželů
- uvnitř herního prostoru jsou umístěny tři tréninkové figuríny
- na každé z úhlopříček je umístěna jedna tréninková figurína
- tréninkové figuríny jsou tři metry od dolních rohů herního prostoru
- třetí tréninková figurína je umístěna v těžišti herního prostoru
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole (A-F):
(a) v levém horním rohu jsou hráči (A) a (B)
(b) v levém dolním rohu je hráč (C)
(e) v pravém dolním rohu stojí hráč (D)
(d) v pravém horním rohu jsou hráči (E) a (F) 
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na střední vzdálenost na hráče (C)
- po přihrávce si hráč (A) nabíhá před dvojici nejbližších tréninkových figurín
- hráč (C) prvním dotekem míč naráží na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (C) po narážeče vyráží po diagonále, směrem k pravému hornímu rohu
- hráč (A) naráží míč mezi dvojic tréninkových figurín na hráče (C)
- hráč (A) po naražení vyráží k tréninkové figuríně v těžišti
- hráč (C) dává opět přihrávku na hráče (A)
- po přihrávce se hráč (C) rozbíhá za tréninkovou figurínu v těžišti
- hráč (A) naposledy naráží míč na hráče (C)
- hráč (A) po odehrání míče přebíhá na pozici hráče (C)
- hráč (C) kombinaci zakončuje přihrávkou na hráče (E)
- po přihrávce přebíhá za hráče (F)
- akce se opakuje od hráče (E)
   

 
Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit tvar herního prostoru (obdélník)
- hráči mohou cvičení provádět slabší nohou
- cvičení je určeno:
(a) minimálně pro 5 hráčů
(b) maximálně doporučený hráč je 8
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 3x tréninková figurína
- 1x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE