Kondiční cvičení s míčem, určené pro stanoviště kruhového tréninku pro čtyři hráče, navazuje na předchozí pátou část. Obě dvě stanoviště pro kruhový trénink jou zaměřeny na rozvoj herní kondice, nácvik jednoduché kombinace a zapojení se do kombinace po intenzivním běhu. Herní kruhový trénink je možné do tréninku zařadit jak v přípravném období, ale také v průběhu soutěžního období.

Stanoviště kruhového tréninku je zaměřeno na herní i kondiční složku, rozehrávající hráč - během kombinace zbývajících hráčů - intenzivním během obíhá celý herní prostor a zapojuje se také do kombinace. Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie starších žáků a dorostenců.

 

Tipy na stanoviště kruhového tréninku:Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení kruhového tréninku je rozvíjet herně-kondiční složku hráčského výkonu pomocí přízemní kombinace mezi čtveřicí hráčů a intenzivní během jednoho ze čtveřice hráč, který v průběhu běhu mění směr, když obíhá vyznačený čtverec. Po hráčích požadujeme, aby se i po opakovaném intenzivním běhu byli schopni zapojit do kombinace. Hlavním cílem cvičení a všech jeho variant je rozvoj herně-kondiční složky specifickou formou s míčem.

Během cvičení je vedle kondiční složky a správného poměru intervalu zatížení a odpočinku dbát na správné technické provedení přihrávek, hru prvním dotekem a vedení míče. Cvičení je určeno pro 4 hráče, zvládnou ho věkové kategorie starších žáků a dorostenců. Poměr intervalu zatížení k odpočinku je 1:3.

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 6x6 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole (A-D):
(a) hráč (A) stojí v levém dolním rohu
(b) hráč (B) je v levém horním rohu
(c) hráč (C) stojí v pravém horním rohu
(d) hráč (D) je v pravém dolním rohu 
- hráč (A) má míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- hráč (A) okamžitě po přihrávce vyráží
- obíhá rohy herního prostoru kde stojí hráči (B), (C) a (D)
- hráč (B) po zemi přihrává na hráče (C)
- hráč (C) míč posouvá na hráče (D)
- hráč (D) míč naráží před sebe
- hráč (A)  dobíhá k míči a přihrává diagonálně na hráče (C)
- hráč (A) běží na svou výchozí pozici
- další cvičení se opakuje od hráče (B)

 


Model zatížení:

- interval zatížení = 60(90,120) vteřin 
- interval odpočinku = 30(45,60) vteřin 
- poměr intervalu zatížení a intervalu odpočinku 1:3 

 


Tipy na související cvičení:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník/kosočtverec)
- cvičneí je možné provádět v opačném směru
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x kužel (mety, kloboučky)
- 1x míč
- rozlišovací trika 

 

TIP REDAKCE