Kondiční cvičení s velkým důrazem na práci s míčem a na přihrávky, určené pro stanoviště kruhového tréninku pro čtyři hráče, navazuje na předchozí šestou část. Stanoviště kruhového tréninku je zaměřeno na rozvoj herní kondice, pomocí nácviku kombinace přihraj a běž, přihrávek, naražení míče a intenzivnímu vyražení po odehrání míče. Herní kruhový trénink je možné do tréninku zařadit jak v přípravném období, ale samozřejmě také v průběhu soutěžního období.

Stanoviště kruhového tréninku je zaměřeno na herní i kondiční složku. Středový hráč e soustředí především na kvalitu práce s míčem, techniku prvního doteků a preciznost provedení přihrávek. Hráči na obvodu především na přihrávky, náběh do prostoru a vyražení za míčem. Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie starších žáků, dorostenců a samozřejmě dospělých.

 

Tipy na stanoviště kruhového tréninku:

 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení kruhového tréninku je rozvíjet herně-kondiční složku hráčského výkonu pomocí kombinace mezi čtveřicí hráčů a výměnou pozic hráčů po odehrání míče. Po hráčích požadujeme, aby se soustředili na přesnost a razanci přihrávek, naražení míče, přijmutí míče a vyražení po odehrání míče. Po hráčích požadujeme, aby se i po opakovaném intenzivním běhu byli schopni zapojit do kombinace. Hlavním cílem cvičení a všech jeho variant je rozvoj herně-kondiční složky specifickou formou s míčem.

Během cvičení je vedle kondiční složky a správného poměru intervalu zatížení a odpočinku dbát na správné technické provedení přihrávek, hru prvním dotekem a vedení míče. Cvičení je určeno pro 4 hráče, zvládnou ho věkové kategorie starších žáků a dorostenců. Poměr intervalu zatížení k odpočinku je 1:3.

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 12x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v těžišti herního prostoru je umístěna tréninková figurína
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole (A-D):
(a) hráč (A) stojí v levém dolním rohu
(b) hráč (B) je v pravém dolním rohu 
(c) hráč (C) stojí v levém horním rohu
(d) hráč (D) je u tréninkové figuríny v těžišti herního prostoru
- hráči (A) a (B) mají u nohy míč 

 


Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajují současně hráči s míčem (A) a (B)
- hráč (A) přihrává na hráče (C)
- hráč (B) po zemi nahrává na středového hráče (D)
- hráč (B) vyráží po přihrávce a přebíhá k pravému hornímu rohu, který není obsazen
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč zpět na hráče (A)
- středový hráč (D) přijme míč a otáčí se s ním směrem na hráče (C)
- hráč (D) přihrává na hráče (C)
- po přihrávce jde hráč (D) proti hráči (A)
- cvičení se opakuje od hráče (A)

 

 

Model zatížení:

- interval zatížení = 45(60,90) vteřin 
- interval odpočinku = 30(45,60) vteřin 
- poměr intervalu zatížení a intervalu odpočinku 1:3 

 


Tipy na související cvičení:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník/kosočtverec)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel (mety, kloboučky) 
- 1x tréninková figurína
- 2x míč
- rozlišovací trika 

 

TIP REDAKCE