Tým držící míč pod svou kontrolou se proti soupeři může prosadit buď rychlým protiútokem nebo postupnou kombinací. V situaci, kdy bránící tým bez míče má obranu v kompaktním bloku a vytváří presinkové situace v prostoru kde má útočící tým míč, tak je třeba, aby hráči s míčem byli schopni udržet míč pod svou kontrolou. Nácvik držení míče a kombinace je nutně podmíněn správným výběrem místa od hráčů kteří se do kombinace zapojují, ideálně s permanentní výměnou pozic jednotlivých hráčů. 

Ve cvičeních jsme se zaměřovali především pohyb hráčů bez míče, výběr místa, hru na jeden dotek a pohyb hráčů po odehrání míče. Některá cvičení jsou zaměřena na kombinaci s výměnou místa, respektive rotaci hráčů během držení míče útočícím týmem.


Uvolni se před kombinací

Cílem cvičení je naučit hráče týmu držícího míč, který kombinuje, aby se před zapojením do kombinace uvolnit do volného prostoru. Hráč si pohybem do volného prostoru musí najít takové místo, které mu umožní zapojit se do kombinace, aniž by byl pod tlakem napadajících hráčů. Po hráčích požadujeme dynamické vedení míče a přesnou přihrávku na spoluhráče.  

Cvičení je určeno pro šest hráčů a v cvičení se věnujeme výběru pozice od hráčů, které se postupně zapojují do kombinace, po hráčích požadujeme výměnu místa. Důraz klademe na správné postavení těla při přijmutí míče a první dotek s míčem.   

 


Vyraž s míčem a zapoj do hry spoluhráče

Cílem cvičení je nácvik intenzivního vyvedení míče a postupná, přízemní kombinace, do které se zapojují další dva hráči. Po hráčích požadujeme uvolnění a hledání prostoru, kde mohou přijmout míč, správné načasování náběhu a přihrávek, klamavé pohyby a po přijmutí míče rychlé a bezpečné vedení a ovládání míče. Po hráčích požadujeme komunikaci, která usnadní spolupráci. 

Cvičení v sobě kombinuje rychlé vedení míče, techniku práce s míčem a spolupráci s dvojicí spoluhráčů, kteří se postupně zapojí do kombinace. 

 


Najdi si prostor pro přihrávku v trojúhelníku

Cílem cvičení je nácvik schopnosti hráčů najít si prostor, kam si mohou naběhnout naběhnout a uvolnit se, aby mohli přijmout míč a pokračovali v další přízemní kombinaci. Během cvičení po hráčích požadujeme rotaci a výměnu místa, dobré technické provedení přihrávek a zpracování míče, spolu s načasováním přihrávek a náběhu.     

V cvičení pro šest hráčů jsme se zaměřili na schopnost hráčů naběhnout si do správného prostoru předtím než hráč přijímá přihrávku a aby vůbec do tohoto prostoru bylo možné přihrávku zahrát. 

 


Přihrávky do pohybu v trojúhelníku

Cílem cvičení je nácvik pohybu a výběru místa u hráčů při jednodotekové kombinace. Po hráčích požadujeme pohyb proti míči, hledání prostoru, odpoutání hráčů od soupeřů, aktivní vyhledávání míče a aktivita při kombinaci. Během cvičení rozvíjíme i rotaci a pohyb hráčů bez míče, po hráčích požadujeme perfektní provedení přízemních přihrávek na krátko a střední vzdálenost.  

Cvičení je určeno pro skupinový trénink 5 hráčů, zaměřuje se na nácvik kombinace probíhající na jeden dotek, s uvolněním hráčů do volných prostorů, náběhu pro míč, jeho přijmutí a zapojení dalšího hráče do kombinace.   

 


Jürgen Klopp: Proudová kombinace ve dvou řadách

Cílem cvičení je nácvik sledu přihrávek, kterým předchází uvolnění hráčů do prostoru, po přijmutí míče hráč naráží míč na dalšího spoluhráče nebo sám pokračuje v kombinaci. Po odehrání míče po hráčích chceme výměnu místa a vyražení na další herní pozici. Při provádění přihrávek, přijmutí míče nebo jeho naražení po hráčích požadujeme perfektní technické provedení.

Cvičení je inspirováno německým trenérem, tentokrát Jürgenem Kloppem, který jako manažer a trenér vede Liverpool FC. Cvičení je vhodné pro skupinový trénink, zvládnou ho nejen dospělí, ale i kategorie mladších a starších žáků. 

 


Rotace a výměna pozic středních záložníků

Cílem takticko-kombinačního cvičení je nácvik rotace středních záložníků, kteří ve trojici nastupují v herních systémech v rozestavení 4:3:3, 4:2:3:1 nebo 3:4:3. Po hráčích požadujeme výměnu místa, rotaci před i po odehrání míče, včetně kombinace mezi trojicí středních záložníků. Výsledkem a cílem přízemní kombinace je přenesení hry mezi obránci, záložníky na útočníky.  

 


Spolupráce při přebíhání ve čtverci

Cílem cvičení je nácvik jednoduché kombinace mezi čtveřicí hráčů. Po hráčích požadujeme správné technické provedení přihrávek, výběr místa před přijmutím míče, nácvik efektivní a řízené rotace a výměny místa během kombinace. Během cvičení po hráčích požadujeme komunikaci a spolupráci, šest variant cvičení dává hráčům variabilitu v tom, jak kombinaci řešit. 

Cvičení je určeno pro skupinový trénink, pokud je tým rozdělen na skupiny po 4 hráčích. Podle věkové kategorie je cvičení určeno pro rozcvičení nebo hlavní část. Cílem je nácvik kombinace a pohybu hráčů, kdy hráči pracují v různých intenzitách a zatížení.   

 

 

Tipy na související články:

Podzim 2018: Cvičení pro úvod tréninku a rozcvičení
Podzim 2018: Kondiční cvičení s míčem (rychlostní vytrvalost)
Podzim 2018: Kondiční cvičení s míčem (rychlost)
Podzim 2018: Vedení, ovládání a technika s míčem
Podzim 2018: Cvičení pro přípravky