Image Odpolední článek trenéra a editora Jiřího Formánka se na stránkách trenérského fotbalového portálu trenink.com bude věnovat tréninku herně-rychlostních schopností hráčů všech věkových kategorií s využitím míče a dvou malých branek.

Název úterního odpoledního cvičení je Rychlostní souboj na dvě branky, tímto článkem navazujeme na čtveřici cvičení [1] [2] [3] [4] s názvem Rychlost startu a reakce ve čtverci. Cílem je vedle tréninku startovní rychlosti herní, soutěživou formou soubojů jednoho hráče proti druhému zlepšit schopnost prosadit se v těchto soubojích.

Cvičení je možné aplikovat v tréninkovém procesu všech věkových kategorií, od těch nejmenších, začínajících až po dospělé. Obvykle zařazujeme na začátek hlavní části tréninkové jednotky.

Cíl herně-rychlostního cvičení:

Cílem herně-rychlostního cvičení je vedle tréninku startovní rychlosti především snaha soutěživou formou soubojů jednoho hráče proti druhému zlepšit schopnost rychlé reakce, správného rozhodování v časově náročných situacích, zlepšení koordinace běhu, klamavých pohybů, ovládání a techniku míče. Důraz je kladen na vyražení k míči, jeho získání a schopnost prosadit se s míčem v proti pohybu k původnímu směru běhu.

Popis kondičního cvičení

- herním prostorem je čtverec o straně 20 metrů
- na startovní čáře jsou dva kužely
- u kuželů stojí vždy po jednom hráči každého týmu
- v prostoru hrací plochy jsou umístěny dvě branky (1-2 metry)
- branky jsou v necelé jedné třetině hloubky plochy od startovní čáry
- jednotlivé cvičení je určeno pro dva hráče (A+B)
- doporučený počet hráčů je 12-18
- je třeba důsledně dbát na poměr IZ k IO (1:8-1:15)
- trenér s dostatkem míčů za hráči A a B
- hráči A a B pohledem směřují před sebe
- trenér přihrává míč do prostoru mezi dvě branky
- tak aby neopustil prostor hrací plochy
- hráči startují:
(a) na verbální pokyn trenéra (píšťalka, tlesknutí, pokyn)
(b) až míč protne pomyslnou spojnici dvou branek
(c) po startovní reakci předem určeného hráče
- hráči startují k míči
- hráč který je u něho první ho zpracuje
- úkolem hráče s míčem je vyřešit souboj 1:1
- a přihrát míč skrz jednu z libovolných branek
- hráč, který byl u míče druhý se mu v tom snaží zabránit
- při případném zisku míče bránícím hráčem se mění role
- akce končí:
(a) vstřelením branky
(b) pokud se míč dostane mimo hrací plochu
(c) faulem jednoho z hráčů
(d) překročením časového limitu na akci (10,15,20) vteřin

Varianty:

- herní prostor lze upravit dle věkové kategorie nebo cíle cvičení:
(a) mladší věkové kategorie strana čtverce (10,12,15) metrů
(b) kondiční charakter cvičení (25,30,35) metrů
- trenér míč nepřihrává, ale vhazuje autovým vhazováním
- trenér míč vyhazuje do vzduchu do prostoru za branky
- trenér určí do které branky mají hráči zakončit (podle barev kuželů branky)
- hráči startují pozadu, až na úrovni branek se obrací

Pomůcky:

- 6x míč
- 6x mety (kuželky, kloboučky)
- 2 malé branky (nebo 4 mety)
- dostatečný počet rozlišovacích trik

Vyzkoušeli jste toto cvičení? Jaké s ním máte zkušenosti a možné varianty? Diskusní fórum
{moscomment}