Image Úterní odpoledne bude patřit třetí variantě článku autora Jiřího Formánka, který se na stránkách trenérského fotbalového portálu trenink.com bude již potřetí v tomto bloku článků věnovat cvičení herně-rychlostního charakteru s důrazem na řešení soubojové situace 1:1 na zmenšeném prostoru.

Cvičení s názvem Rychlostní souboj na jednu a dvě branky navazuje na čtveřici cvičení [1] [2] [3] [4] s názvem Rychlost startu a reakce ve čtverci a samozřejmě na [1] [2] variantu tohoto cvičení. Cílem je vedle tréninku startovní rychlosti herní, soutěživou formou soubojů jednoho hráče proti druhému zlepšit schopnost prosadit se v těchto soubojích, útočící hráč je výhodě držení míče a možností útočit na dvě branky.

Cvičení je možné aplikovat v tréninkovém procesu všech věkových kategorií, od těch nejmenších, začínajících až po dospělé. Obvykle zařazujeme na začátek hlavní části tréninkové jednotky.

Cíl herně-rychlostního cvičení:

Cílem herně-rychlostního cvičení je vedle tréninku startovní rychlosti především snaha soutěživou formou soubojů jednoho hráče proti druhému zlepšit schopnost rychlé reakce, správného rozhodování v časově náročných situacích, zlepšení koordinace běhu, klamavých pohybů, ovládání a techniku míče. Důraz je kladen na vyražení k míči, jeho získání a schopnost prosadit se v souboji jeden na jednoho.

Popis kondičního cvičení

- herním prostorem je čtverec o straně 20 metrů
- v protilehlým rozích čtverce jsou umístěny branky
- branky mají libovolnou velikost od 1-3 metry
- mužstvo nebo skupina je rozdělena na dvě družstva
- jednotlivé cvičení je určeno pro dva hráče (A+B)
- vždy po jednom z každého týmu
- doporučený počet hráčů je 6-18
- je třeba důsledně dbát na poměr IZ k IO (1:6-1:10)
- bránící hráč A stojí s míčem u nohy v jednom z rohu čtverce(a+b)
- útočící hráč B stojí po diagonále v opačném rohu
- hráči stojí v opačných rozích než stojí branky
- akci zahajuje hráč A
- hráč A krátce vede míč
- hráč A přihrává na hráče B
- hráč A okamžitě po přihrávce napadá hráče B s míčem
- hráč B získá míč pod svou kontrolu a zpracuje ho
- což musí provést ve vymezeném trojúhelníku
- úkolem hráče B je:
(a) úspěšně vyřešit souboj jeden na jednoho proti hráči A
(b) zašlápnout míč v prostoru jedné z branek (a) nebo (b)
- úkolem bránícího hráče A je:
(a) okamžitě napadat hráče s míčem B
(b) zabránit zašlápnutí míče v jedné z branek (a) + (b)
(c) konstruktivně odebrat míč a přihrát ho do svého zástupu
- akce končí:
(a) vstřelením branky do libovolné branky (a)+(b)
(b) pokud se míč dostane mimo hrací plochu
(c) faulem jednoho z hráčů
(d) překročením časového limitu na akci (15,25,35) vteřin

Varianty:

- herní prostor lze upravit dle věkové kategorie nebo cíle cvičení:
(a) mladší věkové kategorie strana čtverce (10,12,15) metrů
(b) kondiční charakter cvičení (25,30,35) metrů
- hráč B nemusí míč v brankách zašlápnout, stačí přihrávka (střela) skrz
- hráč A míč nepřihrává, ale vhazuje autovým vhazováním
- hráč A míč vyhazuje do vzduchu na hráče B

Pomůcky:

- 10x míč
- 6x mety (kuželky, kloboučky)
- 2 malé branky (nebo 4 mety)
- dostatečný počet rozlišovacích trik (2 barvy)


{comment}