Trenér Jiří Formánek a autor dnešního článku na stránkách trenérského portálu trenink.com již publikoval pět [1] [2] [3] [4] [5] dílů svého sériálu, které jsou zaměřené na startovní rychlost, spojenou s rychlostí reakce a správným rozhodováním. Cvičení klade také důraz na práci a manipulaci s míčem, schopnost orientovat se v prostoru a reagovat na soupeře i další podněty.

V šesté části seriálu Rychlost startu a reakce ve čtverci je cílem rozvoj startovní rychlosti, důraz je třeba klást na variabilní řešení situace, který se přibližuje herním podmínkám a nabourává běžný stereotyp při tréninku startovní rychlosti. V celém cvičení hraje velmi důležitou roli samostatné rozhodování hráče s míčem, tak jako tomu je v utkání.

Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie, od přípravek počínaje a dospělými týmy konče. Je jednou z možných variant tréninku rychlosti jako cvičení Startovní rychlost - 4 barvy kuželů nebo Hlídání met - rychlost reakce a koordinace.

Cíl kondičně-rychlostního cvičení:

Cílem kondičně-rychlostního cvičení je vedle tréninku startovní rychlosti především snaha soutěživou formou soubojů jednoho hráče proti druhému zlepšit schopnost rychlé reakce, správného rozhodování v časově náročných situacích, zlepšení koordinace běhu, klamavých pohybů, ovládání a techniku míče.Popis kondičního cvičení

- herním prostorem je čtverec o straně 18 metrů
- ve čtverci jsou vyznačeny:
(a) čtyři rohy
(b) v ose jedné ze stran dva umělohmotní panáci
(c) rozestup panáků 1-2 metry
- cvičení je určeno minimálně pro 12 hráčů
- v cvičení je třeba striktně dodržovat poměr IZ a IO
- hráči jsou rozděleni do dvou týmů
- (K,L,M):(A,B,C) (červení:žlutí)
- aktivně vždy pracuje dvojice hráčů, po jednom z každého týmu
- hráči jsou rozestavení podle diagramu:
(a) žlutý útočící hráč (A) na startovní čáře s míčem
(b) červený bránící hráč (K) na druhé koncové čáře
(c) hráči stojí tak, aby na sebe mezi oanáky viděli
- akci zahajuje vždy útočící hráč s míčem
- hráč (A) rychle vede míč (1) do prostoru mezi panáky
- z tohoto prostoru dává přihrávku (2) na hráče (K)
- okamžitě po odehrání míče provádí hráč (A) obratnostní cvik
- úkolem hráče s míčem (K) je:
(a) vybrat si jeden z rohů čtverce (hráč ho může měnit)
(b) s míčem pod kontrolou dovést míč do jednoho z rohů
(c) míč zde zašlápnout
(d) a samozřejmě se nenechat chytit od bránícího hráče
- úkolem "bránícího" hráče (A) je:
(a) okamžitě reagovat na pohyb útočícího hráče
(b) následovat hráče s míčem
(c) dotknout se hráče s míčem před dosažením kuželu
- všechny akce musí probíhat s míčem u nohy útočícího hráče
- oba dva hráči nemají omezen pohyb
- po jedné akci se role hráčů ve dvojici mění
- počítá se celkové skóre soubojů
- je třeba dodržovat poměr intervalu zatížení a odpočinku (IZ:IO > 1:8)!

Varianty:

- trenér určí kužel, kde (ne)má hráč míč zašlápnout
- hráči s míčem ho zašlapují pouze u jednoho ze "zadních" kuželů
- hráči provádí cvičení "slabší nohou"
- je možné upravit velikost prostoru cvičení:
(a) čtverec o straně 15 metrů
(b) čtverec o straně 20 metrů

Pomůcky:

- 10x mety (kuželky, kloboučky)
- 2x plastové panáky - 10-18x rozlišovací trika (2 barvy)
- 2-6x míč