Image Trenér Vladan Pražák, mimo jiné autor prvního video cvičení Plynulá kombinace v trojúhelníku na stránkách trenérského portálu trenink.com, se ve čtvrtečním článku zaměřil na nácvik změny těžiště hry z jednoho křídelního prostoru do druhého ve spojení s rychlým protiútokem, tak jako v článku Rychlý protiútok 10:6 s hrou na 5 branek.

V dnešním herním cvičení 2x 3:2 s rychlým protiútokem 3:1 po přenesení hry je důležitá je vzájemná součinnost mezi trojicí hráčů a jejich tajmink při náběhu do pokutového území a schopnost prosadit se ve finální fázi. Od hráčů vyžadujeme adresný centrovaný míč a nacvičujeme schopnost prosadit se v pokutovém území v situaci 2:1.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky zaměřené na skupinové útočné herní činnosti. Určeno je především pro dorostenecká mužstva, ale mohou jej využít i trenéři žákovských kategorií.

Cíl herního cvičení:

V tomto herním cvičení se zaměřujeme na hru a kombinaci mezi hráči na malém prostoru s následným rychlým výpadem do protiútoku s přenesením těžiště hry a následnou finální přihrávkou do pokutového území, kde útočící hráči akci zakončují.Popis herního cvičení:

- z met vytvoříme 2 čtverce 15x15m
- po obou stranách hřiště (dle nákresu)
- hráče rozdělíme na útočníky a obránce
- kteří ve dvou čtvercích hrají mezi sebou ve vymezeném prostoru
- a to v poměru 3:2
- útočníkům přidělíme čísla 1-3
- na hranici pokutového území je v postavení útočník a obránce
- po určitém časovém intervalu trenér vyvolá libovolné číslo (například 2)
- hráči s tímto číslem okamžitě vybíhají z vymezeného prostoru
- podle toho z které strany je veden útok, přihrává trenér míč jednomu z hráčů (zde vlevo)
- který převezme přihrávku od trenéra
- a ihned dlouhým pasem (1) přenáší těžiště hry na spoluhráče (zde vpravo)
- tento hráč zpracovává přihrávku
- a posílá kolmý pas (2) na hrotového útočníka
- který se odpoutal od obránce
- a nabíhá do křídelních prostor
- útočník mu okamžitě adresuje přihrávku (3) do běhu
- a nabíhá do pokutového území
- kam křídelní hráč posílá finální přihrávku (4)
- hráč, který přenesl hru prudce nabíhá do pokutového území
- do prostoru první tyče
- a snaží se dostat před obránce
- který zaujímá postavení před brankou a brání aktivně
- po protočení všech hráčů v útočné fázi se role hráčů vymění

Varianty:

- časový úsek před vyvoláním čísla se mění (10-60 vteřin)
- na hranic pokutového území je poměr hráčů 2:2
- centrující hráči mají omezený počet doteků (1,2,3)
- hráči v pokutovém území zakončují pouze prvním dotykem

Pomůcky:

- 1x velká branka
- 8x mety (kužely)
- 1x zapichovací panák
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 15x míč{comment}