Image Na stránkách trenérského portálu trenérů z Česka a Slovenska trenink.com se dnes čtenáři mají možnost seznámit s netradičně organizovanou průpravnou hrou na pěti čtvercích pospojovaných ve tvaru čtyř ramenného kříže od trenéra a editora tohoto webu Jiřího Formánka.

Hra má název 9:9 kombinace v pěti čtvercích, určena je pouze pro hráče z pole a organizačně je složitější na přípravu. Výhodou pak je současný nácvik několika modelových situací pro různý počet hráčů na různě velké hrací ploše, kde nejdůležitější je měnit těžiště hry tak, aby to bylo výhodné pro tým držící míč.

Nejčastěji je tato hra zařazována jako hlavni bod obsahu hlavní části tréninkové jednotky, pro složitost organizace a zažití pravidel se doporučuje využít ji u mládeže až od mladší/starší žákovské kategorie, podle celkové vyspělosti mužstva.

Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je naučit hráče reagovat na proměnlivost herních podmínek, na změnu počtu hráčů, kteří se do konkrétní situace zapojují, stejně tak i na různou velikost plochy na které se řešení odehrává. Hráči se učí usměrnit kombinaci tak, aby byla vedena do prostoru, kde má tým početní převahu a naopak musí reagovat na zvýšený tlak od soupeře v jeho početní převaze.

Popis průpravné hry:

- průpravná hra je určena pro 18 hráčů do pole
- mužstvo je rozděleno na dva barevně odlišené týmy 9:9
- herním prostorem je netypicky pět čtverců uspořádaných do kříže
- rozměry všech čtverců jsou 15x15 metrů
- čtverce jsou pro snažší orientaci pojmenovány jako:
- levý, pravý, horní, dolní a střední
- pro každý čtverce je stanoven počet hráčů, kteří se v něm pohybují:
(a) střední 3:3 (A+B+C):(K+L+M) (b) horní 2:1 (D+E):(N)
(c) pravý 1:2 (F):(O+P)
(d) dolní 2:1
(e) levý 1:2
- žlutý tým má početní převahu ve směru zleva-doprava
- červený tým pak ve směru zezhora-dolu
- cílem hry je kombinovat a udržet míč pod svou kontrolou
- to vše v různých početních situacích a různých prostorech
- za následujících pravidel:
- každá akce začíná přihrávkou od trenéra (T) do středového čtverce
- hra se pak odehrává ve středovém čtverci
- dokud se tým nerozhodne kombinovat s hráči v ostatních čtvercích
- ve chvíli kdy hráč převede míč nebo přihraje na svého spoluhráče do jiného čtverce:
(a) herní prostor se rozšiřuje na dva celé čtverce
(b) herní situace se mění z 3:3 na 5:4 nebo 4:5 - všichni hráči se mohou volně pohybovat a kombinovat po obou čtvercích
- hráči z krajních čtverců však mohou přihrát pouze do středního čtverce
- výsadu přihrát do všech libovolných čtverců mají pouze hráči ze středu
- po ztrátě míče nebo přihrávce do jiného čtverce se hráči vrací do původního postavení
- interval zatížení v průběhu cvičení je pro:
(a) hráče ve středu 1:1
(b) pro hráče na obvodu 1:2-1:3
- interval zatížení se doporučuje v rozmezí 1-4minut
- následně dochází k výměně hráčů ve středu za hráče v krajních čtvercích

Varianty:

- hrací plochu lze upravit tak, že: (a) středový čtverec má stále rozměry 15x15 metrů
(b) krajní čtyřúhelníky jsou obdélníky 15x10 metrů
- všichni hráči mají počet doteků doteků omezen na (2,3,4)
- pouze středoví hráči musí hrát maximálně na 2 doteky
- po celé hrací ploše se pohybuje neutrální hráč, který hraje s týmem držícím míč

{reg} Varianty pouze pro a od registrovaných čtenářů:

- hráči se i po přihrávce ze středu pohybují pouze ve svém určeném prostoru
- úkolem týmu který má míč v držení je, aby se všichni hráči týmu zapojili do kombinace
- jeden z hráčů ve středu hraje pouze 1 dotek

Pomůcky:

- 12x mety (kuželky, kloboučky)
- 8x míč
- 18x rozlišovací trika (2 barvy 9:9)

{/reg}