"Především pro krajní hráče, že důležitá schopnost hráčů zakončit akci střelbou z bočního postavení," říká autor dnešního přispěvku s vědomím toho, že nejvíce branek padá z prostoru brankového území.

Cílem třetího dílu cvičení, které autor Jiří Formánek pojmenoval Boční střelba s proudovou organizací, je stejně jako v případě prvního a druhého dílu naučit křídelní hráče zakončovat z bočního postavení před brankou soupeře.

Cvičení je organizováno produdovou metodou, zúčastni se ho může celý tým a vhodné je pro žákovské a dorostenecké věkové kategorie.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je naučit krajní hráče (záložníky, křídla) zakončovat akce z bočního postavení po předchozí přízemní kombinaci, která začiná rozehráním akce z hloubky pole od středových hráčů. Důraz klademe na rychlost provedení, plynulost přípravné kombinace a přesnost zakončení.  Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je celá polovina hrací plochy
- na brankových čarách jsou postaveny dvě branky
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 brankáře
(b) 8-14 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozděleni na dva týmy
- každý tým provádí střelecké cvičení na jedné straně hřiště
- brankáři chytají v brance
- hráči do pole jsou postaveni v pozicích:
(a) středového obránce (A)
(b) středového záložníka (B)
(c) krajního záložníka (C)
(d) útočníka (D)
 
Popis průpravného cvičení:

- akci zahajuje obránce (A) s míčem na brankové čáře
- přihrává na krajního záložníka (C)
- krajní záložník (C) přihrává míč do středu
- na středového záložníka (B)
- středový záložník (B) sráží míč na rozehrávajícího hráče (A)
- v tento okamžik se rozbíhá krajní hráč (C)
- obránce (A) dává kolmou přihrávku na rozběhnutého krajního hráče (C)
- krajní hráč (C) přihrává na útočníka (D)
- útočník (D) míč sráží do střelecké pozice pro krajního hráče (C)
- krajní hráč (C) míč přijme a připravuje si pozici pro zakončení
- akci následně zakončuje střelbou
- hráči se posouvají A->B->C->D do druhé zástupu
- akce se opakuje    
- akce paralelně probíhá z druhé strany

Varianty:

- je možné zvětšit/změnšit velikost herního prostoru
- křídelní hráč zakončuje prvním dotykem
- akce nemusí probíhat paralelně, strany se mohou střídat
- týmy soutěží o větší počet vstřelených branek
- akce je zahájena aútovým vhazováním

Pomůcky:

- 2x branka (velká)
- rozlišovací trika (dvě barvy)
- 10x míč
- 8x mety (kuželky, kloboučky)