HERNÍ VYTRVALOST  Rozvoji rychlotní vytrvalosti a herní kondice obecně jsme se na www.trenink.com věnovali v cvičeních Intenzivní kondiční přeběhy za přihrávkou nebo Vytrvalost s míčem po celém hřišti, které probíhá v prostoru celé hrací plochy.
 
Nový seriál Kondiční běhy s míčem ve čtveřici je cvičením vhodným pro rozvoj herní kondice pro tréninko organizovaný skupinovou formou nebo v případě malého počtu hráčů na tréninku.  
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-vytrvalostního cvičení je rozvoj herní vytrvalosti pomocí přihrávek na dlouhou vzdálenost, běhy za přihrávkami, výměny místa a naražení míče. Vedle kondiční složky je stejně důležité i správné technické provedení.  
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 45x12 metrů
- ideálně je možné cvičení provádět na šířku hrací plochy
- cvičení je určeno pro čtyři hráče (A-D)
- na harním prostoru jsou vyznačeny tři pozice
- jsou v jedné ose, na krajích a uprostřed herního prostoru:
(a) na jedné krajní pozici jsou hráči (A) a (D)
(b) uprostřed je hráč (B)
(c) na druhé krajní pozici je hráč (C)
- hráč (A) má k dispozici míč 
 
 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce hráč intenzivně vyráží a běží směrem k hráči (B)
- hráč (B) míč prvním dotykem naráží vedle sebe
- na rozběhnutého hráče (A)
- po naražení míče se hráč (B) otáčí proti hráči (C)
- hráč (A) dává druhou dlouhou přihrávku na hráče (C)
- po odehrání míče běží hráč (A) na pozici hráče (C)
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na středového hráče (B)
- hráč (B) míč prvním dotykem naráží vedle sebe
- po naražení hráč (B) běží mezi rozehrávající hráče
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na hráče (D)
- po přihrávce hráč (C) zůstává na pozici středového hráče (B)
- další akci zahajuje hráč (D)
 
 
Tip na kondiční cvičení:
 

 

Varianty:
 
- je možné upravit (zvětšit/zmenšit) velikost herního prostoru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- krajní hráči dlouhou přihrávku hrají vzduchem
- hráči při rozehrání a po každém přijmutí míč určitou vzdálenost vedou - video varianta
- hráč (A) přihrává na hráč (B), hráč (B) vrací proti noze hráče (A), hráč (A) znovu dává na hráče (B)
- hráč (B) míč přijme, vede ho okolo středové pozice a přihrává na hráče (A) - video varianta
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 3x mety (kužely, kloboučky)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE