Průpravným hrám a herním cvičením na založení útoku jsme se věnovali ve hře 7+1:7+1 se středovým čtvercem, ve které hráče vedeme k rozehrávce postupného útoku přes středového záložníka, který je pod tlakem soupeřových hráčů ve středu pole a okamžitě musí změnit těžiště hry nebo herní cvičení Vyvedení míče pod tlakem, ve které je cílem naučit hráče rozehrávající útočnou akci od vlastního brankáře, vyrovnat se s tlakem soupeře a vyvést bezpečně míč skrz vyznačené zóny a využít své početní převahy v prostoru vlastního pokutového území. 

Herně-taktické cvičení s názvem Spolupráce stoperů a trojice středních záložníků je zaměřeno na nácvik založení útočné akce od středních obránců a s využitím trojice středových záložníků, kteří se ve středovém, přehuštěném prostoru musí prosadit v herní mikrosituaci tři na tři (3:3). Útočící tým si musí přípravnou kombinací připravit takovou pozici, aby se dokázal prokombinovat středem hrací plochy. Bránící trojice vytváří na hráče s míčem maximální tlak.  

Cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole, v jednoduší variantě, kdy se týmy v zahájení akce nestřídají, je cvičení určeno pouze pro 8 hráčů. V případě, že se jedná o variantu s brankářem, je třeba mít k dispozici jednoho, respektive dva brankáře. Určeno pro věkovou kategorii starších žáků, dorostenců a dospělých. 
 

Chceš podpořit www.trenink.com

Odebírej kanál YouTube

 

Tipy na cvičení na založení útoku:

 


Cíl herně-taktického cvičení:

Cílem je nácvik založení útoku od středních obránců, který je veden středem hrací plochy a založení útoku musí být vedeno přihrávkou od středních obránců na jednoho z trojice středových záložníků. Dvě varianty se zaměřují na založení útoku bez rozehrávky přes brankáře, další dvě varianty s rozehrávkou přes brankáře počítají.

Od středových hráčů útočícího týmu požadujeme rotaci na svých postech, hledání volného prostoru, nabídku pro přihrávku. V případě, že pozice při přijmutí míče není bezpečná, tak hráči mohou míč narazit míč zpět na stopery, pokud hráči mohou hrát, tak cílem je vykombinovat situaci tři na tři (3:3) a akci zakončit střelbou nebo finální přihrávkou.

Bránící trojice by během cvičení měla držet kompaktní postavení, přetěžovat pozici hráče s míčem, důsledně dostupovat soupeře, pokoušet se o konstruktivní odebrání míče a především zabránit zakončení akce.  

 

 

Organizace herně-taktického cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 40x40 metrů
- herní prostor je rozdělen na tři zóny: 
(a) horní
(b) střední
(c) dolní
- krajní zóny (horní a dolní) mají hloubku 10 metrů
- střední zóna má hloubku 20 metrů
- ve středu horní a dolní autové čáry jsou postaveny branky
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 brankáře 
(b) 10 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě skupiny (červení/modří) po 5 hráčích
- hráči obou týmů jsou v pozicích:
(a) brankáři v brankách
(b) střední obránci na pozicích (4) a (5) jsou v krajních zónách 
(c) střední záložníci na pozicích (6), (8) a (10) jsou ve střední zóně
- jeden ze stoperů červeného týmu má u nohy míč
- brankáři u branek mají k dispozici dostatečný počet míčů

 


Popis herně-taktického cvičení:

- cvičení zahajuje červený stoper (5)
- společně s brankářem (1) a druhým středním obráncem (4)
- připravují takovou pozici, aby mohli bezpečně přihrát jednomu z trojice hráčů ve středu
- středoví hráči v zóně rotují a hledají volný prostor pro přijmutí míče
- v případě, že se úspěšně dostane míč do střední zóny
- hráči s míčem se pokouší vytvořit si pomocí kombinace prostor pro zakončení
- cílem trojice středových hráčů s míčem je zakončit a vstřelit branku
- bránící hráči jsou v kompaktním postavení, napadají hráče s míčem a vytváří presinkové situace
- cílem bránících hráčů je zabránit vstřelení branky
- po skončení akce se hráči vrací do výchozího postavení
- další akci zahajuje druhá dvojice středních obránců  
   

Trenérské poznámky:

- postavení útočící/bránící trojice je možné měnit podle:
(a) vlastního zamýšleného rozestavení v nadcházejícím utkání
(b) předpokládaného rozestavení soupeře 
- hloubky střední zóny je možné upravit:
(a) podle předpokládané intenzity napadání následujícího protivníka
(b) podle velikosti hrací plochy (domácí/venkovní utkání)  
- podle stylu hry je nebo není do varianty cvičení zapojen brankář:
(a) varianta 1 a 3 s brankářem
(b) varianta 2 a 4 bez brankáře
- hráči s míčem by měli mít časový limit pro zakončení akce (15,20) vteřin

 


Tipy na cvičení na vedení útoku:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního cvičení (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost krajních a středové zóny
(c) postavení branek na koncových čarách (mimo osu)
- střední obránce může míč vyvést do středové zóny
- cvičení může probíhat s brankáři nebo bez nich
- rozehrávající obránci jsou pouze na jedné (dolní) straně herního prostoru 
- bránící hráči mohou mít ve středu pouze hráče 

 

Pomůcky:

- 16x míč
- 2x branka
- 8x meta
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE