Při zařazování cvičení a her do tréninku je třeba mít vždy na patrnosti, že není cílem hodit hráčům míč a nechat je hrát, ale správným výběrem cvičení a úpravou variant nebo pravidel je učit a naučit to, co budou prakticky potřebovat a co jim pomůže v dalším rozvoji.

V článku Pravidla a omezení pro hry a cvičení přinášíme 10 možných pravidel co hráči v cvičeních a hrách mohou a nemohou dělat. Zavedením těchto pravidel se v cvičeních budou objevovat konkrétní herní situace a tím se v tréninku zaměříte na rozvoj určitě herní oblasti. 

  

1. Časovaná bomba

Hráč týmu který je, při cvičení nebo hře, v držení míče má 3 vteřiny na to, aby míč přihrál nebo vystřelil. Pokud do 3 vteřin nepřihraje nebo nevystřelí, tak exploduje a je na předem stanovený časový limit (10, 15, 20 vteřin) vyřazen ze hry. Případně musí provést obratnostní cvik (kotoul, leh, sed, ...) Následně se může zapojit do hry.

Rozvoj oblasti při použití pravidla: Rychlost hry, Čtení hry, Anticipace, Ovládání míče, Technika

Tipy na cvičení:


2. Vzdušná střela

Zakončení musí proběhnout ze vzduchu. Zakončující hráč může zakončit hlavou, volejem nebo halfvolejem. Pokud je branka dosažena střelbou ze země, tak není uznána.

Rozvoj oblasti při použití pravidla: Hra hlavou, Centrování, Zakončení z voleje, Zakončení halfvolejem, Výběr místa

Tipy na cvičení:

 

3. Povinné přihrávky před střelbou

Před vstřelením branky nebo dosažení bodu, například za provedení míče malou brankou, musí hráči kombinovat a provést stanovený počet přihrávek (4,6,10) přihrávek bez přerušení soupeřem. 

Rozvoj oblasti při použití pravidla: Držení míče, Přihrávky, Kombinace, Výběr místa, Pohyb bez míče

Tipy na cvičení:

 

4. Messi

Před zakončením a vstřelením branky musí zakončující provést fintu/kličku/trik s míčem. Pokud ji neprovede, tak se branka počítá pouze za 1 bod, s fintou se počítá za 2(3/5) bodů.

Rozvoj oblasti při použití pravidla: Střelba, Ovládání míče, Kličkování, Technika, Sebevědomí

Tipy na cvičení:


5. Konstruktivní odebírání míče

V přpadě, že se hráči v souboji jeden na jednoho podaří hráči bez míče konstruktivně odebrat míč a rozehrát na své spoluhráče, tak se toto konstruktivní odebrání míče počítá jako regulerně vstřelená branka

Rozvoj oblasti při použití pravidla: Odebírání míče, Bránění

Tipy na cvičení:

 

6. Povinné doteky

Hráči při kombinaci a držení míče mají předem pevně stanovený počet doteků, pokud mají pod kontrolou míč. Při kombinaci i při střelbě mají stanovený povinný počet doteků 2 (3).

Rozvoj oblasti při použití pravidla: Kombinace, Technika, Ovládání míče, Rychlost hry

Tipy na cvičení:


7. Tři přihrávky na jeden dotek

Po zisku míče tým, který získal míč, musí zahrát první tři přihrávky kombinace na jeden dotek. Poté již může kombinovat bez omezení počtu doteků.

Rozvoj oblasti při použití pravidla: Jeden dotek, Přenesení hry, Změna těžiště, Rychlost hry, Kombinace

Tipy na cvičení:


8. Vysoký blok

Po hráčích požadujeme, aby celý blok hráčů - při postupném, kombinovaném i rychlém protiútoku - byl vždy vysunutý za hráčem, který má v držení míč. V případě, že při vstřelení branky jsou všichni útočící hráči na útočné polovině, tak se branka počítá za 2 (3/5).  

Rozvoj oblasti při použití pravidla: Taktika, Pohyb bez míče, Komunikace, Pohyb za míčem, Presink

Tipy na cvičení:


9. Gravitace

Tým, který má v držení míč, kombinuje, vede míč, přihrává a střílí pouze po zemi. Pokud toto pravidlo tým poruší, tak přichází o míč, který získává soupeř.

Rozvoj oblasti při použití pravidla: Kombinace, Technika, Ovládání míče, Postupný útok, Držení míče

Tipy na cvičení:


10. Přímočarost

Tým, který má v držení míč, může pouze první přihrávku po zisku míč zahrát zpět/vzad. Všechny ostatní přihrávky musí směřovat vpřed. Zpět je možné se vrátit pouze vedením míče.

Rozvoj oblasti při použití pravidla: Kombinace, Výběr místa, Ovládání míče, Rychlý protiútok

Tipy na cvičení:


TIP REDAKCE