Střeleckým cvičením, které jsou zakončeny individuálním navedením míče do střelecké pozice jsme se věnovali v seriálu cvičení Individuální střelba po 2 zpětných narážečkách nebo v cvičení Opakované přihrávky, vyvedení a zakončení, ve kterém zakončující hráč vybíhá ze svého postavení, přebírá míč, navádí ho do střelecké pozice a celou akci zakončuje střelbou.  

Cvičení Zakončení akce po přijmutí a vedení míče se zaměřuje na spolupráci zakončujícího hráče a hráče, který zahrává finální přihrávku. Po útočníkovi požadujeme, aby byl schopen a během cvičení se naučil přijímat míč v různém postavení vůči brance soupeře a byl schopen míč navést do výhodné střelecké pozice.

 

Cvičení zaměřená na přijmutí a zpracování míče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem střeleckého cvičení je naučit hráče přijmout míč v běhu v prostoru před pokutovým územím, po předchozí jednoduché kombinaci a uvolnění se náběhem do volného prostoru, navést míč do výhodné střelecké pozice a naučit efektivně zakončovat útočnou akci po individuálním navedení míče do pokutového území. Při navádění míče po  útočníkovi chceme, aby sledoval postavení brankáře a využil toho při zakončení. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- tři metry před hranou pokutového území jsou postaveny dvě branky
- branky jsou postaveny ze zapichovacích tyčí
- velikost branek jsou tři metry
- střed každé branky je v úrovni boku malého vápna 
- deset metrů před pokutovým územím, na úrovni krajních tyčí malých branek
- je postavena pozice útočníka
- na úrovní středového kruhu, na úrovni vnitřních tyčí malých branek 
- je postavena pozice rozehrávajících hráčů 
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře (G)
(b) 6 hráčů do pole (A-F)
- na pozici pravého zakončujícího hráče je hráč (B)
- na pozici levého zakončujícího hráče je hráč (D)
- na pozici pravých rozehrávajících hráčů jsou hráči (A) a (E)
- na pozici pravých rozehrávajících hráčů jsou hráči (C) a (F)
- hráči (A), (C), (E) a (F) mají u sebe míče
- brankář (G) chytá v brance 
 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) vyráží vpřed
- zakončující hráč (B) prvním dotekem naráží míč zpět na hráče (A)
- hráč (B) se otáčí a běží ke krajní tyči malé branky
- hráč (A) dává přízemní přihrávku na rozběhnutého hráče (B) 
- po odehrání míče, jde hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč přijme a prochází malou brankou směrem do středu hrací plochy
- s míčem u nohy hráč (B) změní směr okolo vnitřní tyče
- a navádí míč do střelecké pozice odkud akci zakončuje
- po zakončení přebíhá hráč (B) do druhého zástupu, za hráče (F)
- další akci zahajuje hráč (C) na druhé straně
 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- hráči musí zakončovat uvnitř/vně pokutového území
- do prostoru pokutového území je možné umístit 2-4 tréninkové figuríny
- je možné upravit postavení zapichovacích tyčí (menší/větší) hloubka
- cvičení je možné provádět pouze z jedné strany
- cvičení je určeno maximálně pro 8 hráčů 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 4x zapichovací tyč
- 10x míč
- 4x kužel (meta, klobouček)
- případně 2-4x tréninkové figuríny 
- rozlišovací trika

 


TIP REDAKCE