Image Trenér Jiří Formánek, který je autorem dnešního cvičen na stránkách trenréského portálu trenink.com, již jedno cvičení na nácvik držení míče a kombinaci na těchto stránkách popisoval. Dva roky zpátky to byla hra 4:4 + 4 pohybliví nahrávači ve čtvercích, kde byl důraz kladen především na častou změnu těžiště hry v zavislosti na herní situaci a také změnu rytmu hry.

Dnešní článek popisuje hru s názvem Hra 4:4 + 4 nahrávači v rozích. Vedle standardního nácviku držení míče je pro hráče motivací i možnost vstřelení "branky" čehož je možno dosáhnout naražením si o hráče na obvodu hrací plochy. Po úspěšném naražení tým získává bod a pokračuje v kombinaci.

Hru zařazujeme buď do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky, zvládnou ji žákovské a dorostenecké týmy, případně i vyspělé týmy přípravek.

Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je vypěstovat u hráčů schopnost držet míč pomocí kombinace pod svou kontrolou. Pro pomyslné vstřelení "branky" je třeba naražení neutrálního hráče v rohu hrací plochy na dalšího hráče z týmu (na třetího, do trojúhelníku). Důraz je kladen na orientaci v přehuštěném prostoru a schopnost komunikovat a předvídat vývoj kombinace, kterou je třeba vést pomocí krátkých přízemních přihrávek.

Hra 4:4 + 4 nahrávači v rozích


Popis průpravné hry:

- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce je 20-25 metrů
- cvičení je určeno pro 12 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na tři týmy po čtyřech hráčích 4:4:4
- aktivně se hry účastní 8 hráčů (4:4)
- hráči se volně pohybuji uvnitř herního prostoru
- zbývající 4 hráči stojí v rozích herního prostoru
- tým který má míč ve své moci se ho snaží udržet
- pro pomyslné vstřelení "branky" si musí narazit míč o hráče na obvodu
- hráč na obvodu musí míč narážet na třetího
- při zisku míčem soupeřem se role týmů otáčí
- doporučený interval zatížení (IZ) je 60-90 vteřin

Varianty:

- hráči uvnitř hrací plochy mají počet doteků omezený na 2-3
- libovolně lze manipulovat s velikostí herního prostoru
- hráč v rohu nemusí narážet míč na třetí, může míč vracet na hráče, který mu míč přihrál

Pomůcky:

- 8x mety (kloboučky, kuželky)
- 8x míč
- rozlišovací trika (2-3 barvy){comment}